”Integrationsutmaningen kan bara lösas genom välfärdssatsningar”

Katalys utredare Enna Gerin Foto: Sara Appelgren

► Högerns skräckscenario dominerar samhällsdebatten

► Vänstern måste bli tydligare med sin politik

► Nyliberalism bakom en svagare välfärd, inte invandring

Vänstern måste ta tillbaka frågan om integrationspolitiken från högern och visa att satsningar på välfärden och den offentliga sektorn är bästa sättet att få nyanlända att komma in i samhället. Det menar Enna Gerin, utredare vid den fackliga tankesmedjan Katalys och författare till den aktuella rapporten Med integrationen som murbräcka.
– När det kommer till integrationsutmaningen som vi står inför, så har vi saknat en offensiv vänster som faktiskt presenterar en lösning. Det är därför vi skrev den här rapporten, säger hon och menar att högerns narrativ alldeles för länga ha fått dominera samhällsdebatten.
– Utmaningarna är jättestora, men vi försöker nyansera den här väldigt svarta bilden som har framförts de senaste åren av högerextrema så väl som de borgerliga partierna och Svenskt näringsliv. Sverige går inte under, alla problem beror inte på en misslyckad integrationspolitik som vissa hävdar. De problem som finns är snarare ett resultat av den nyliberala utveckling vi har haft i Sverige de senaste decennierna, med ökande ekonomiska klyftor och en försvagad välfärdsstat. Det har i sin tur bäddat för de här problemen med integration som vi ser nu, snarare än att den svenska integrationspolitiken skulle vara dålig från grunden, säger hon.
– Högern försöker framställa det som att välfärdsstaten har försvagats på grund av invandringen, men vi menar att det är försvagningen av välfärdsstaten som har lett till att det finns problem med integrationen.

Lösningen på integrationsutmaningen är därför inte en fortsatt nyliberal politik, med till exempel sänkta löner för nyanlända, utan en satsning på att stärka välfärdsstaten och minska de växande klyftorna i samhället, menar Enna Gerin.
– Borgarnas integrationspolitik är mera av en segregationspolitik. Man vill skapa olika villkor för olika grupper i samhället, utrikesfödda och inrikesfödda ska ha olika löner och rätten till välfärdstjänster ska bedömas olika. Det här menar de skulle leda till integrering, det går liksom inte ihop, säger hon, och fortsätter:
– Samtidigt har vänstern, den breda arbetarrörelsen, varit alldeles för dålig på att formulera en egen politik. Arbetarrörelsen har inte lyckats trycka undan det här högernarrativet med ett vänsternarrativ. Vi måste förklara att välfärdsstatens försvagning beror på den ekonomiska politik som våra politiker fört.
– När högern får det att låta som att de har väldigt radikala förslag, så måste vänstern också ha väldigt radikala, fast progressiva förslag. Vi vill ha stora utbildningssatsningar, stora reformer, en mer keynesiansk ekonomisk politik som sätter folk i arbete, nysatsningar på välfärden och offentliga sektorn, bygga bostäder. Om man genomför en progressiv ekonomisk politik så minskar vi inte bara arbetslösheten utan skapar även vägar för de nyanlända in i samhället. Integrationspolitiken är egentligen en väldigt tydlig höger-vänsterfråga, och det finns därför tydliga höger- eller vänstersvar. När högern vill sänka lönerna och börja skikta den generella välfärden, då måste vänstern säga nej, vi har andra svar på de här utmaningarna, säger Enna Gerin.

Är det inte bara en myt att integrationen fungerar dåligt?
– Bilden av att integrationspolitiken skulle vara totalt misslyckad är missvisande. På lång sikt har vi relativt bra resultat av integrationspolitiken, om man kollar på 10-15 år så går det bra för de flesta invandrare att komma in i samhället. Svensk integrationspolitik har baserats på idén och praktiken att folk ska få tillgång till välfärden och kunna komma in på arbetsmarknaden på lika villkor, det har varit grundbulten i svensk integrationspolitik och den måste man fortsätta att försvara. En inkluderande integrationspolitik är mycket mer effektiv än en exkluderande med olika villkor för olika grupper, med en massa krav för medborgarskap och välfärdstjänster, säger Enna Gerin.
– Men det är inte en myt att vi står inför jättestora utmaningar. Det är klart att vi har många problem, som utsatta områden, trångboddhet, de klyftor som redan finns på arbetsmarknaden, ojämlikheten mellan utrikesfödda och inrikesfödda när det kommer till jobb, utbildning och boende. Det är ju verkliga problem och så får det inte se ut.
– Jag tror därför inte att lösningen för vänstern är att säga att allt fungerar bra, de utmaningar vi står inför är stora och verkliga, men frågan är hur de ska lösas. Ska det göras med mera nyliberal politik som högern vill, eller ska vänstern komma med egna tydliga reformer som står emot den här högerpolitiken. Fällan som arbetarrörelsen faller i är att det framstår som om man bara vill ha status quo, medan högern är de enda som verkar ha idéer på hur man ska möta utmaningarna med integrationen, och det här är farligt, säger hon

Per Leander

Dela