”Too big to jail?” – Internationella forskare vill socialisera bankerna

arton13315-5bcc5

 

”Too big to fail”. Talesättet om dagens megabanker användes flitigt efter finanskrisen 2008 när skattebetalarna tvingades ösa in miljarder i konkurshotade finanshus. Vinsterna på den globala spekulationskarusellen med bedrägliga värdepapper hade gått till privata fickor, skulderna socialiserades. Bankerna var helt enkelt för stora –  för ”systemviktiga” – för att få krascha.
Åtta år efter finanskrisen är ingenting i grunden löst och riskerna för finansiella härdsmältor om möjligt ännu större. Det menar i alla fall ett tjugotal europeiska och amerikanska vänsterekonomer och forskare som häromveckan lade fram ett radikalt program för socialisering av finanssektorn. Med internationellt välkända marxister som David Harvey, Michel Husson och Stathis Kouvelakis i spetsen föreslår de en serie åtgärder för att vinna demokratisk medborgarkontroll över finanssektorn. Målet är att socialisera och omvandla storbankerna till demokratiskt styrd offentlig sektor – en allmännytta för resursfördelning efter samhället behov i motsats till dagens spekulationsmaskineri.
För att ta oss dit krävs, enligt forskarna, ett antal omedelbara ingrepp: Banksektorn måste omstruktureras så att kommersiella banker och investeringsbanker, liksom tidigare, åtskiljs utan rätt att låna av varandra. Spekulation hindras genom rent förbud mot derivathandel, högfrekvenshandel och annan handel med icke demokratiskt godkända finansiella produkter. All banksekretess avskaffas liksom transaktioner med skatteparadis. Inför regleringar av banksektorn så att kravet på bankernas eget kapital uppgår till 20 procent av tillgångarna (inte 5 procent som nu). Låt aktieägarna stå för hela risken vid en konkurs och garantera insättningar på högst 150 000 Euros. Stärk de allmänna bankerna och låt offentliga kostnader finansieras av centralbankerna till noll procents ränta.

Åtgärderna är, menar forskarna, steg i en demokratisk socialisering av hela banksektorn så att finansieringen av samhällets verksamheter sker med full transparens och utan styrning av kortsiktig profitjakt. Det handlar om att skapa allmännyttiga institutioner för sparande, krediter och investeringar under medborgarnas demokratiska kontroll i motsats till dagens giriga spekulationsindustri som störtar hela samhällen i fördärvet. En socialisering av finansväsendet innebär inte, enligt forskarna, att finansiella institutioner reduceras till en enda centralstyrd statlig bank, som i det gamla öst. Istället föreslår de en varierad offentlig finansiell sektor med även kooperativa inslag. Men aktieägarna då? De små kompenseras men jättarna bara symboliskt.

För visst är finansinstitutionerna för stora och viktiga för samhället för att tillåtas falla. Men om dagens finansmaffia också är ”too big to jail”, avgörs av de folkliga rörelsernas styrka.

Håkan Blomqvist

■ Hela rapporten What is to be Done with the Banks finns att läsa i engelsk version på www.cadtm.org

Dela