Klarsynt reform för barn

► Reformen inbegriper tusentals mindre bemedlade barn

► Generell välfärdspolitik är bättre än behovsprövning

► Det som nu verkligen skulle behövas är en rejäl tandvårdsreform

foto: Balamurugan Natarajan cc-by

foto:
Balamurugan Natarajan cc-by

KOMMENTAR Den 3 februari fattade riksdagen beslut om gratis glasögon till barn 8-19 år ( 0-7 år har det redan). I budgeten för 2016 viker regeringen 120 miljoner kronor till denna reform, vilket innebär att varje barn med synnedsättning kan få ett bidrag på upp till 800 kronor för inköp av ett par ordinära standardglasögon. Drivande bakom reformen har varit Föreningen Majblomman som under ett helt decennium tryckt på för dess genomförande. Majblomman genomförde även 2012 en undersökning där det visade sig att 10 500 barn under ett års tid helt hade tvingats att avstå från glasögon på grund av sina föräldrars svaga ekonomi.

I riksdagsdebatten förde Mikael Dahlqvist (S) regeringens talan:
– Det är oerhört viktigt att alla barn som är i behov av glasögon också får det. Men det är inte en självklarhet. Olika familjer har olika ekonomiska förutsättningar, och som vi har hört i tidigare anföranden är glasögon en dyr investering.
Till regeringens ja-linje sällade sig även även Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna (SD reserverade sig dock mot att ”barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd” ska inkluderas). Mot röstade Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna. Liberalerna för att man ansåg det vara en fråga för landstingen att avgöra, medan Centern och Kristdemokraterna vände sig mot att införa ett generellt bidrag av denna art, här uttryckt av Staffan Danielsson (C):
– Man höjer skatten som försämrar drivkrafterna för jobb och företagande och delar ut dem gratis i olika förmåner. Men gratis läkemedel och gratis glasögon går till alla familjer oavsett inkomst, även de mest välbärgade och är något gratis ökar ofta användningen.
Danielsson fick dock svar på tal från Karin Rågsjö (V):
– Några i denna sal tycker att det är en bättre idé att de barn som lever i utsatta familjer istället ska knacka på dörren till socialtjänsten, lite med mössan i hand. Var sjätte barnfamilj lever idag på en ekonomisk nivå som ligger under EU:s fattigdomsgräns.

Låt oss här stanna upp ett slag och reflektera över varför ett generellt glasögonbidrag är att föredra framför den behovsprövade modell som C och Kd verkar att förfäkta? Huvudinvändningen har redan anförts av Karin Rågsjö, när hon pekar på att fattiga familjer tvingas att uppsöka socialtjänsten, ”lite med mössan i hand”. Det hela blir en form av stigmatisering av de mindre bemedlade, precis som vi förr hade en speciell fattigvårdslagstiftning, innan efterkrigstidens generella välfärdspolitik slog igenom – och inte minst genom barnbidraget som infördes 1947 betalades ut lika till alla barn. Risken är också att utbetalningarna i ett behovsprövat system blir felaktiga på grund av maktmissbruk, godtycke och korruption. Därtill bör tilläggas att vi i ett generellt system slipper de administrativa kostnader som är kopplade till själva behovsprövningen. Dessutom bör betonas att en generell välfärd vanligtvis även bidrar till att de bättre bemedlade blir mer solidariska till systemet, att de ”får någonting för pengarna” och därmed omfattar en mer positiv inställning till ett rejält skatteuttag. Det är också enklast att utjämna ekonomiska skillnader i samhället genom en enhetlig progressiv beskattning – att utjämningen verkställs på ett ställe – istället för en modell med en massa behovsprövning.

Sammantaget har det nu från och med årsskiftet införts gratis läkemedel för barn under 18 år, glasögonreformen börjar att gälla från 1 mars och i pipeline ligger gratis mammografi från 1 juli 2016 och gratis preventivmedel till alla under 20 år från 1 juli 2017. Men en förändring som verkligen skulle vara till det bättre låter fortfarande vänta på sig; en tandvårdsreform, där ett besök hos tandläkaren inte skall behöva kosta mer än ett besök på vårdcentralen. Tänderna är trots allt en del av kroppen. Det borde inte behöva understrykas.

Anders Karlsson

Dela