Delseger i kampen för Råstasjön

Råstasjön foto: Markus Bernet cc-by-sa

Råstasjön foto: Markus Bernet cc-by-sa

► Dom stoppar bygget av lägenheter på strandskyddat område

►Beskedet mottas som en seger, men domen kan överklagas

► Löfte om naturreservat dröjer

Kampen för att rädda Råstasjön i Solna stad utanför Stockholm har efter flera år nått en viktig milstolpe. Detaljplanen som skulle ha lett till 600-700 lägenheter i direkt anslutning till sjön har avslagits av mark- och miljööverdomstolen. Strandskyddet får inte upphävas. Domen kan komma att överklagas men ses ändå som en seger av lokala miljövänner.
– Råstasjön är inte räddad än men domen visar mycket tydligt att vi har rätt och det vore helt enkelt olagligt att bygga på den marken, säger Florian Reitmann, ordförande i Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg till Internationalen. Jag är mycket glad över beskedet idag.
Det har varit många turer kring Råstasjön efter att kommunen inledde byggandet av Arenastaden i närheten. När planerna att bygga lägenheter ända in på strandskyddat område precis vid sjön offentliggjordes tog det lokala motståndet skruv. Vintern 2012 bildades nätverket Rädda Råstasjön som samlade till möten och demonstrationer och lyckades samla 25 000 underskrifter för bevarandet av miljön. Råstasjön är ett av få naturområden i sitt slag, nära stadskärnan men ändå med 190 observerade fågelarter och ett rikt växtliv. Därför utnämndes Råstasjön till det mest skyddsvärda naturområdet i Stockholms län 2013 av Världsnaturfonden WWF.

Som ett svar på protesterna bantade kommunen byggplanerna och lovade att lägga fram ett förslag om att inrätta ett naturreservat i Råstasjön. Men förslaget har dröjt i väntan på domstolsprocessen.
– De skulle ha presenterat förslaget om naturreservat redan 2015 men nu dröjer det ytterligare till att det kan bli reservat, säger Florian Reitmann. De kommer inte fatta ett beslut om naturreservat innan frågan om den här detaljplanen är avgjord.
Förslaget om naturreservat har hittills utgått från området utanför detaljplanen. Men miljöorganisationer vill att hela Råstasjön blir ett naturreservat.
– Just nu har man beslutat om en utredning utanför detaljplanens område, alltså den västra delen av Råstasjön som inte skulle ha påverkats av bebyggelsen, säger Florian Reitmann. Men vi vill ju att hela Råstasjön, även där man planerar bebyggelse, ska vara ett naturreservat. Man ska inte inrätta ett naturreservat och sedan reservera en del av marken för att man kanske någon gång i framtid vill göra en bebyggelse där.

Det lokala nätverket Rädda Råstasjön hoppas att ett naturreservat kan vara ett verktyg i den fortsatta miljökampen. Det är nämligen så att detaljplanen inte är den enda byggplanen som kan hota Råstasjön.
– Det är så att sjön hotas från alla håll, säger Henrik Persson, kontaktperson för nätverket Rädda Råstasjön. Riksbyggen äger mark i nordvästra änden som de vill bebygga inom några år och det kommer vi motsätta oss också. Vi hoppas att ett naturreservat kan hindra sådant men vi kommer också motsätta oss varje byggnadsplan som placeras nära naturreservatet.
Nu återstår att se om domen kommer överklagas och vad det blir av planerna på naturreservat. Den styrande majoriteten i Solna stad funderar på sitt nästa drag medan oppositionen med S i spetsen gläds åt beskedet.
– Min stora oro är hur vi ska klara av bostadsplanen för gula linjen, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) till lokaltidningen Mitt i Solna. Det här skulle bli 600 av de nya bostäder som vi har sagt att vi ska bidra med. Vi får fundera på om vi ska överklaga, bygga utanför strandskyddat område eller hitta en annan lösning, säger han.

Florian Reitmann på den lokala Naturskyddsföreningen tror att det lutar mot att Solna stad kanske kommer försöka överklaga domen.
– Jag tror att de kommer att välja den vägen för att de vill visa att de har gjort sitt yttersta för att få detaljplanen igenom, säger han. Jag är ganska säker på  att de kommer överklaga till Högsta domstolen.

Arash Gelichkan

Dela