Rödgröna varnar för privatiseringar efter upphandlingsplan i landstinget

STOCKHOLM: Landstinget i Stockholm beslutade i tisdags om en plan för de kommande årens upphandlingar för sjukvården. Den inkluderar upphandlingar av barn- och ungdomspsykiatri, geriatrisk äldrevård och ambulanshelikopter bland många andra områden. Det skulle innebära att vårdvalet utökas.
Vårdvalet i Stockholm infördes av Alliansen och innebär att patienter fritt får välja vårdgivare – privat eller offentlig – inom flera vårdområden. Baksidorna har varit ökad ojämlikhet i vården och skenande kostnader. Den rödgröna oppositionen i landstinget är kritiska mot planen som klubbades igenom

Håkan-1-Kalle-Larsson1– Vi har idag redan 33 vårdval i landstinget och nu går man vidare med bland annat geriatriken, säger oppositionslandstingsrådet Håkan Jörnehed (V). Vi tycker att det är en olycklig utveckling. Dels tycker jag att det inte är patienternas val utan vårdföretagarnas val, dels så vet vi att vårdvalen man infört hittills är ju väldigt kostnadsdrivande med en kostnadsutveckling på 7-8 procent. Det är både dyrt och privatiserar samt fragmentiserar sjukvården.
I beslutsunderlaget slås det fast att erfarenheterna från vårdvalen hittills visat att ”det har varit svårt att bibehålla kostnadskontroll”. Landstingets egen granskning av vårdvalet inom logopedin i februari 2015 visade medicinskt omotiverade besök, felbehandlade barn och kostnader som ökat från 50 till 165 miljoner kronor på fem år.
Även Miljöpartiet som tillsammans med Alliansen slöt ett avtal för att garantera vårdvalets kvarvarande 2012 är idag kritiska till det utökade vårdvalet. Landstingsrådet Susanne Nordling (MP) riktar särskild kritik mot att vårdvalet kommer innefatta geriatriken, vården för de äldsta och sjukaste patienterna.
– En privatisering riskerar exempelvis att slå sönder samarbetet mellan landstinget och kommunerna, säger Susanne Nordling (MP) i ett pressuttalande. Vi tappar också den geografiska fördelningen av äldrevården och det kan leda till att våra mest sjuka patienter tvingas resa längre för att komma till sin läkare.

För två veckor sedan enades politiker över blockgränsen om att förändra vårdvalet i mer jämlik riktning genom höjd ersättning till de vårdcentraler där patienterna har störst vårdbehov. Vänsterpartiet ställde sig utanför överenskommelsen och det gjorde även Sverigedemokraterna.

Arash Gelichkan

VÅRDVALET

■ Vårdval Stockholm innebär att landstinget auktoriserar vårdgivare inom olika vårdområden, och att länets patienter därefter har möjlighet att själva välja vilken klinik eller annan vårdgivare som de vill vända sig till.
Vårdgivarna får samma ersättning per läkarbesök oavsett hur lång tid besöket tar. En multisjuk äldre människas problem ska klaras av på samma tid som en enkel snuva.
I låginkomstområden är patienterna statistiskt sett sjukare och har ofta mer komplexa problem än i höginkomstområden.
Tidigare fick vårdcentralerna i fattiga områden extra anslag för att klara av både förebyggande och behandlande insatser. Med vårdval Stockholm har all hänsyn till lokala behov tagits bort.

Dela