Rättvisa för de sparkade arbetarna på Electrolux i Mexiko!

Den här veckan inledde Electrolux en utredning om bakgrunden till att ett hundratal arbetare i Mexiko som krävde skydd mot covid-19 blev avskedade, och tvingade att välja mellan att skriva skriva under uppsägningen och få ett lagvidrigt lågt avgångsvederlag eller bara lämna fabriken i Ciudad Juárez tomhänta. Företaget VeLaR som sägs vara självständigt sköter utredningen bjöd in de sparkade arbetarna till intervjuer den 21 juli.
Internationalen har pratat med Tony Karlsson som har kontakt med mer än ett dussin av de sparkade arbetarna och har skickat några av deras vittnesmål vidare till fackföreningen Unionen på Electrolux i Sverige. Även han kommer att delta i utredningen. Han fick en förfrågan av en person på Electrolux i Sverige som jobbar med ”labor relations” om han kunde tänka sig att låta sig intervjuvas i egenskap av visselblåsare. ”Jag tackade ja”, säger Tony:
— Det är bra om Electrolux vill gå till botten med vad som händer på deras fabriker utomlands och ställa saker till rätta. Men det kan vi inte lita på.
Det är viktigt att utredningen inte sker i tysthet, menar han.
— Vi måste sätta press på Electrolux och kräva att rättvisa skipas.

Tony berättar vidare att organisationen Solidaridad con Ayotzinapa, Suecia har startat en namninsamling till stöd för sparkade maquiladora-arbetarna.
De avskedade arbetarna, varibland flera är ensamma mödrar, befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation.
De har under den rådande pandemin svårare än någonsin att hitta nya arbeten och har placerats på en ’svart lista’ vilket ytterligare minskar deras chanser till jobb.
I uppropet kräver Solidaridad con Ayotzinapa, Suecia att ”de avskedade arbetare som vill ska få komma tillbaka till sin arbetsplats, och i annat fall få det avgångsvederlag de har rätt till”.
Electrolux uppmanas även ”att ta ansvar och betala ut löner till de avskedade arbetarna under tiden som utredningen pågår”.

Tony som har jobbat i över 12 år som metallarbetare på svenska transnationella företag, som nu är transportarbetare och sitter i sektionsstyrelsen för transportarbetareförbundet i Södertälje poängterar att det är viktigt att facket och fackliga aktivister i Sverige ger sitt stöd till de mexikanska arbetarna:
— På Electrolux i Mexiko finns det ingen fackförening.Tidigare försök under 2008 att organisera sig slutade med att flera arbetare blev sparkade.
Emiliano, en av de sparkade arbetarna säger att Electrolux inte anställer de som har varit fackligt aktiva:
— Alla som söker jobb kan verifiera det. Det är en av de frågor de ställer till dig under anställningsintervjun. Jag och alla andra här vet att det är så.
Det finns knappast inte heller några fria fackföreningar på de övriga maquiladora-fabrikerna i gränsområdet till USA. De flesta som är med i facket är med i en ”gul fackförening”, det vill säga en facklig sammanslutning som styrs eller kontrolleras av arbetsgivaren.

Carmen Sandiego

Detta har hänt
Den 30 mars deklarerades i Mexiko hälsonödläge med bland annat omedelbar nedstängning av all icke samhällsnödvändig industri. Då Electrolux ansåg att kylskåpstillverkningen var samhällsnödvändig stängde de inte ner verksamheten. Efter protester och en kortare nedstängning blev ett hundratal arbetare sparkade. Först efter att två personer dött av covid-19 stängdes fabriken ner. I dagsläget har minst 7 arbetare på Electrolux dött av covid-19.

Organisationen ”Solidaridad con Ayotzinapa, Suecia” (Solidaritet med Ayotzinapa, Sverige) bildades av framför allt mexikaner i Göteborg i solidaritet med de 43 lärarstudenterna från Ayotzinapa i Mexiko som påtvingades ett försvinnande den 26 september 2014. Organisationen sprider information om mänskliga rättigheter och social rättvisa i Mexiko, såväl till stöd för kvinno- och urfolksrättigheter, och såsom nu för arbetarrättigheter. På SAS:s facebook-sida kan man läsa mer om kampanjen till stöd för de sparkade arbetarna i Mexiko: https://www.facebook.com/AyotzinapaSuecia/

Dela