”Hälften av alla papperslösa oroar sig över mat för dagen”

Arkivbild. Personerna på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Sharon Hahn Darlin cc-by-sa

▶  Unik svensk studie om papperslösas psykiska hälsa

▶  Ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom

▶  Enligt FN har Sverige ett ansvar för deras välmående

Ständig oro över att inte hitta mat för dagen och hög förekomst av depression och ångest. Så ser vardagen ut i Sverige för papperslösa migranter. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet i vilken forskarna har kartlagt de papperslösa migranternas livsförhållanden och psykosociala hälsa. Studiens resultat visar att 68 procent av deltagarna led av ångest, 71 procent av depression och 58 procent av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Docent
Lena Andersson, Göteborgs Universitet. Foto: Spectra Bild

– Nästan hälften uppgav att de var oroliga över att inte få mat för dagen, säger Lena Andersson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Hon har tillsammans med läkarna och forskarna Henry Ascher och Anders Hjern från Sahlgrenska akademin genomfört den största studien av sitt slag i Sverige med papperslösa. 104 papperslösa migranter deltog i studien, som genomfördes i Malmö, Göteborg och Stockholm under åren 2014–2016.
Studiens omfattning är unik, eftersom det är mycket svårt att få papperslösa att vilja delta i vetenskapliga studier, då många är rädda för att bli utvisade och därför mycket restriktiva i sina kontakter. Men forskarna har fått kontakt med de papperslösa via informella hälsoförmedlingar, kyrkor och andra organisationer.

I studien har de papperslösa intervjuats om sin sociala situation och hälsa och besvarat frågeformulär som har undersökt förekomst av ångest, depression och

PTSD. Deltagarna i studien var 18 år och uppåt och bestod av både män och kvinnor. De flesta hade fått slutligt avslag på sin asylansökan i Sverige och därefter levt som papperslösa, i vissa fall sedan flera år tillbaka.
– Resultatet visar att papperslösa är en väldigt utsatt grupp där stressrelaterad ohälsa är mycket hög. Många berättade att de aldrig hade klarat sig om det inte vore för hjälpinsatser från kyrkor och andra i civilsamhället, säger Lena Andersson.

Papperslösa personer är en grupp som myndigheter och hälsoplanerare vet mycket lite om. Forskarna hoppas därför att studien ska bidra med ny kunskap om papperslösas utsatta livssituation.
– Dels behöver hälso- och sjukvården få vetenskapliga resultat om ohälsan för sin planerings skull, dels behöver sociala myndigheter få bättre fakta om papperslösas svåra situation. Till detta kan tilläggas att Sverige har skrivit under FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och där ingår dels allas rätt till hälsa, dels tillgång till boende och mat, säger Lena Andersson.

Per Leander

Studien

Undocu­mented adult migrants in Sweden: mental health and associated factors är en del av forskningsprojektet Papperslösa migranters hälsa, finansierad av Vetenskapsrådet. Studien är publicerad i tidskriften BMC Public.

Dela