Momentum tog ett nytt steg i Stockholm

► Momentums andra stormöte hölls i Stockholm

► Ska ”boosta socialister i hela arbetar- och vänsterrörelsen”

► Andra förutsättningar i Sverige jämfört med Storbritannien

 

Trots begynnande semesterstiltje avhöll Momentum sitt andra stormöte i Stockholm på måndagen och tog ett litet steg framåt. Solidaritetshuset, den gamla textilfabriken i Barnängsområdet på Södermalm, härbärgerar till vardags olika internationella solidaritetsgrupper. Under måndagskvällen fylldes biblioteket av förhoppningsfulla aktivister från arbetar- och vänsterrörelsens olika grenar som inspirerats av rörelsen för Jeremy Corbyn i brittiska Labour. 40 000 labourmedlemmar uppges delta i brittiska Momentums strävan att baxa partiet åt vänster.

I Sverige uppstår Momentum ur helt andra förutsättningar, som motstånd mot socialdemokratins högervridning och samlingsförsök av den bredare vänster som återfinns bland folkrörelseaktivister och i olika partier och grupper, från Vänsterpartiet till utomparlamentarisk vänster och även från Feministiskt initiativ. Förhoppningen är att skapa en gemenskap av alla som över organisationsgränserna vill pressa politiken åt vänster och hejda högeroffensiven. Det hela ännu trevande och med en myriad av frågor kring plattform och organisation ännu olösta.

Den klassiska frågan om vad som bör lösas först, organisationsmodell eller politiskt program, kom att prägla stormötets inledning varpå gruppdiskussioner försökte hantera båda. Vad gäller politisk plattform låg ett par förslag på allmän inriktning som i grupperna kompletterades med aktuella frågor. Återaktualisera socialism, propagera för ett offentligt investeringsprogram, sätta stopp för alla nedskärningar och driva på politiker, sammanfattades diskussionen i en grupp. Skapa en så bred rörelse som möjligt mot vinster i välfärden, dra en lans för strejkrätten och klimatfrågan, styra bort flyktingmotståndet, verka för allas rätt till arbete och bostad, rapporterades från en annan som ansåg: ”Vi är en rörelse för att backa upp rådande protester.” Här nämndes som exempel förskoleupproret och Ung i Sveriges protestaktion på Centralstation mot deportering av ensamkommande. Stöd åt Gemensam Välfärds aktiviteter för vinstfri välfärd och motstånd mot Amazons antifackliga etablering i Sverige var andra områden. Fördelningskonflikten och att ”ta från de rika” borde lyftas i valrörelsen, menade en grupp.

Och just valrörelsen var en fråga där ett svenskt Momentums karaktär diskuterades. Till skillnad från i brittiska Labour kan inte ett svenskt Momentum vara en fraktion inom svensk socialdemokrati som inte godtar den typen av organisering. Det svenska försöket handlar snarare om att i valrörelsen motverka borgerligheten och högern och ”boosta socialister i hela arbetar- och vänsterrörelsen”, framhölls det.

Någon plattform antogs emellertid inte på det här stadiet utan diskussionerna kommer att fortsätta på kommande möten. För dessa ansvarar en interimsstyrelse på sju personer med uppgift att kalla till kommande möten och bilda arbetsgrupper, bland annat just för arbetet med en politisk plattform men också för att utveckla den svenska gruppen vad gäller jämställdhet och mångfald. Tre kvinnor utsågs till interimsstyrelsen men stormötet dominerades annars stort av män och den utsedda styrelsen nästan helt av socialdemokrater. Hur brokigheten bland dem som hoppas på ett svenskt Momentum som en mosaik av arbetarrörelsens och de sociala rörelsernas vänsterkrafter ska tas till vara, blir en av de stora uppgifterna framöver.

Håkan Blomqvist

Dela