Nytt kapitel i Talvivaarahärvan

Miljökatastrofen vid Talvivaaragruvan.

► Talvivaaras miljöbrott behandlas i Rovaniemis hovrätt
► Åklagaren kräver fängelse och böter för tidigare ledningen
► Turerna kring Finlands största miljöbrottshärva fortsätter

Talvivaaragruvan i Sotkamo i Östra Finland började läcka giftigt vatten strax efter att den sattes i drift 2008. Ett par år senare, 2012, var katastrofen ett faktum. Då hade hundratals miljoner liter avfallsvatten med nickel, kadmium, aluminium och uran runnit ut ur en av gruvans lakdammar och förgiftat sjöarna nedströms. Det var tredje gången på kort tid. En av landets största miljökatastrofer genom tiderna var ett faktum och den efterföljande miljöbrottshärvan saknar motstycke i Finlands brottshistoria.

Talvivaaras ägare, Pekka Perä.

I maj 2016 dömdes Talvivaaras ledning, bland dem ägaren Pekka Perä, av tingsrätten för förorening av miljön. Fallet gick vidare till hovrätten efter att både
åklagarsidan och de åtalade hade överklagat. Nu har hovrätten i Rovaniemi för andra gången börjat behandla gruvbolaget Talvivaaras miljöbrott.
Åklagarsidan upprepar sina tidigare krav och yrkar bland annat på att den tidigare gruvledningen ska ersätta den finska staten med 13,3 miljoner euro. Den kräver också att ägaren, Pekka Perä, ska dömas till ett års villkorligt fängelse för grovt miljöbrott, att den tidigare vd:n, Harri Natunen, döms till åtta månaders ovillkorligt fängelse, och att gruvbolagets tidigare chef får tio månader ovillkorligt fängelse. Alla tre bestrider åtalen.
Åklagaren Kimmo Vakkala menar att Talvivaaras verksamhet på flera sätt avvek från den verksamhet man fått miljötillstånd till och att tillståndet aldrig skulle ha beviljats om bolaget i ansökan hade gett korrekta uppgifter om nivån på utsläppen.

Det finska statliga bolaget Terrefame köpte gruvverksamheten i Sotkamo för två år sedan. Trots det står de problematiska gipsfällningsbassängerna – som var orsaken till det massiva läckaget 2012 – kvar med sitt giftiga spillvatten. Samtidigt har Talvivaara gått igenom en företagssanering och med nöd och näppe undvikit konkurs. Detta har gjort att bolaget hittills i princip sluppit att betala ut några skadestånd. Det har däremot inte hindrat bolagsledningen från att fortsätta lyfta sina saftiga löner.
I tingsrätten dömdes Talvivaara till 300 000 euro i samfundsböter och till att betala 3,5 miljoner euro till staten för att pengarna tjänats på brottslig väg. Den domen kommer antagligen att vara vägledande för hovrätten. Oavsett är det inte troligt att bolaget någonsin kommer betala pengarna.
Nu planerar Talvivaara att starta en ny affärsverksamhet. Den här gången med metallskrot. Samtidigt fortsätter de omfattande, allvarliga och långvariga miljöskadorna som utsläppen ledde till att kräva sanering under mycket lång tid framöver.

Emma Lundström

Dela