Ukrainsk Engelsstaty får nytt hem i Manchester

Foto: Shady Lane Productions

Av de sovjetiska minnesmärkena som rivs i Ukraina, ska ett monument över den kommunistiska rörelsens första ledargestalter få nytt liv i Manchester. Det är den brittiske konstnären Phil Collins som har lyckats rädda en staty över Friedrich Engels som nu uppförs i den engelska staden där han en gång bodde.

 

Enligt antikommunistlagarna som antogs av den högerextrema regimen i Ukraina 2015, ska alla sovjetiska monument i landet rensas bort, och gator och torg uppkallade efter socialister döpas om. Många statyer föreställande Lenin, Karl Marx eller diverse röda armégeneraler förstörs helt sonika.
Men en staty över Friedrich Engels har nu räddats av den brittiske konstnären Phil Collins, som har fått tillstånd att resa monumentet i den engelska staden Manchester där Engels bodde i tjugo år av sitt liv.

Friedrich Engels levde ju på många sätt dubbelliv. Politiskt var han den revolutionära socialisten som tillsammans med Karl Marx bland annat skrev Kommunistiska Manifestet. Samtidigt var han själv en kapitalist som tog över och drev sin fars textilfabrik i Manchester under 1850- och 60-talet.
Friedrich Engels behandlade dock sina arbetare betydligt bättre än andra företagare i staden. Redan 1845 skrev han den banbrytande boken Den arbetande klassens läge i England, utifrån sina egna studier av arbetarklassens hårda situation under industrialiseringen och kapitalismens framväxt i just i Manchester, då det även förekom barnarbete och levnadsförhållandena var fruktansvärda. Engels använde också en stor del av sina inkomster till att finansiera den kommunistiska rörelsen, inklusive att sponsra Karl Marx’ skrivande.
Hamnstaden Manchester med sina tidiga fabriker och textilindustrier är staden där den moderna kapitalismen föddes, men också staden där motståndet mot kapitalisternas utsugning av arbetarklassen tidigt växt fram, med generalstrejken 1842 och bildandet av den första organisationen för kvinnlig rösträtt 1865.
Men fram tills nu har det inte funnits något minnesmärke över den kommunistiske kapitalisten Friedrich Engels i Manchester. Något som konstnären Phil Collins alltså tänker ändra på.

Phil Collins, som föddes 1970 i staden Runcorn belägen mellan Manchester och Liverpool, har tidigare gjort ett par dokumentärfilmer, bland annat om hur det gick för ett par lärare i marxism vid högskolor i Östtyskland efter murens fall.
I samband med upprättandet av statyn över Friedrich Engels i Manchester har han även gjort en film om monumentets bakgrundshistoria, hur han kom över statyn och förde den med lastbil från Ukraina genom Europa till Storbritannien.

Statyn är gjord i cement och restes på 1970-talet i den ukrainska byn Mala Peresjtjepina utanför Poltava. Den vandaliserades 2014 i samband med nationalistiska Majdanupproret, sprejades med ukrainska flaggans färger, revs omkull och gick av på mitten, varefter den förpassades till en åker utanför byn.
Phil Collins förhandlade i åtta månader med de lokala myndigheterna om att få köpa den, men fick den till sist gratis efter en hel del pappersarbete, mot löfte att han skulle föra bort den själv.
Under transporten på lastbil genom Europa passerade statyn även Friedrich Engels födelsestad Barmen i Tyskland. Den har därefter genomgått restaureringsarbete i London.
Den 3,5 meter höga statyn över Friedrich Engels med armarna i kors ska resas på torget Tony Wilson Place i centrala Manchester och invigs den 16 juli.

Per Leander

Statyn togs från den ukrainska byn Mala Peresjtjepina.

Statyn togs från den ukrainska byn Mala Peresjtjepina.

Dela