Socialistiskt sommarforum

 

Ömsom regn, vind och strålande sommarsol ramade in årets röda sommarforum i Borghamn vid Vätterstranden.
Ett sextiotal socialister hade samlats kring politik, historia och samvaro i den anrika miljön präglad av fisket, sten­huggerier och den gamla straffarbetsanstalten där Kronoarbetskåren bröt sten i slutet av 1800-talet. I den vackraste ekhagen ner mot vattnet vilar ett 80-tal slavarbetare som gav sina slitna liv åt bygget av Karlsborgs fästning på andra sidan djupet. Anläggningens 1900-tal som omsvärmad hushållsskola för flickor från när och fjärran, är dock ett ljusare kapitel som omhuldas i bygden. Hushållning var också ett genomgående tema under forumets föreläsningar och – mathållning! Vegetariska delikatesser omväxlade med föredrag om fossilkapitalismens omöjlighet och hundraårsminnet av hungerupproren 1917, staden och kapitalet, Brexit, och mycket annat.

Den globala upp­värmningen i ett historiskt perspektiv

Den välkände aktivisten, forskaren och socialisten Andreas Malm satte in den globala uppvärmningen i ett historiskt perspektiv och avfärdade samtidigt de idéer som är i omlopp om att det är ”mänskligheten” i sin helhet som är ansvarig. Varken nu eller tidigare har det varit alla människor som förorsakat detta vår tids största hot. Istället har det hela tiden varit kapitalet som drivit på den fossilberoende industrialiseringen, ofta genom en kombination av fossilbränslena själva och våld. Så var det en flotta förstärkt med ångfartyg som 1839 tvingade den egyptiske pashan Muhammed Ali att acceptera frihandel för att kunna slå sönder den bomullsindustri som vuxit fram i Egypten under hans styre. Istället förvandlades Egypten efter detta till råvaruleverantör åt den engelska industrin. Mönstret gick igen i hela kolonialvärlden, i opiumkrigets Kina spelade ångfartyget Nemesis en avgörande roll och det var brittiska ångfartyg som tog sig upp längs Nigerfloden för få direktkontroll över produktionen av den palmolja som bokstavligt talat smorde den växande, fossildrivna industrin.
På samma sätt är det idag det kapitalistiska systemet, de rika länderna och de rika i alla länder som driver på den katastrofala utvecklingen, visade Andreas. Att som vissa gör tala om att vi befinner oss i ”antropocen” – en geologisk epok skapad av ”mänskligheten” – är därför att blanda bort korten, förklarade Andreas Malm.

Lars Henriksson

Faror och möjligheter i Storbritannien

Terry Conway tog sig från ett krisartat Storbritannien till sommarforumet i Borghamn. Terry är en ledande kamrat i Socialist

Andreas Malm och Terry Conway

Resistance, Socialistiska Partiets systerorganisation. Terry höll ett anförande med Brexit som utgångspunkt. Hon beskrev högerns förväntningar och vänsterns dilemma före själva folkomröstningen som genomfördes den 9/6. Hon framhöll att David Camerons manöver att utlysa en folkomröstning om Brexit för att avleda opinionen från nyliberalismens misslyckande gick om intet. Att Brexit vann ser Terry som en stor besvikelse eftersom folkomröstningens resultat var intimt förknippat med en växande främlingsfientlighet. Både den konservativa högern och extremhögern appellerar till den ”vita” arbetarklassen som drabbats av nyliberalismens politik. Denna utveckling är knappast något som gynnar arbetarklassen menade hon. Socialist Resistance manade därför väljarna till en röst för att stanna kvar i EU samtidigt som organisationen reste programmatiska profil-frågor med ett antikapitalistiskt innehåll.
Terry berättade också om utvecklingen efter själva folkomröstningen. Hon beskrev Labours partiordförande Corbyn som en ”exceptionell principfast vänstersocialdemokrat”. Corbyn vann valet som partiordförande 2015 och det mot alla odds. Det är fackföreningsfolk, tidigare desillusionerade partimedlemmar men framförallt unga människor från olika sociala rörelser som strömmat in i partiet och förstärkt Corbyns position i Labour. Förvisso domineras partiapparaten och de parlamentariska företrädarna  av högerfalangen men gräsrötterna följer en annan agenda. Just det faktum att unga människor ur sociala rörelser sökt sig till Labour för tankarna till Sanders i USA och Podemos i Spanien, sa Terry.
Corbyn har nu kommit ut med ett manifest som innehåller radikala krav även om det inte kan sägas vara vad internationella socialister vill ha. Just detta manifest skapar förutsättningar för att driva politiken åt vänster. Terry menade att vänsterns uppgift just nu är att förstärka en inriktning som går ut på att bekämpa åtstramningspolitiken som högern vill att arbetarklassen ska betala, att verka för solidaritet med flyktingar och bygga ett motstånd mot imperialistiskt krig och stöd till motståndet i Palestina och Latinamerika. Avslutningsvis berördes Theresa Mays utlysta nyval där enligt opinionsvalundersökningar visar att det är nästan jämt mellan Tories och Labour där medias utsedda ”loser” fortsätter att kamma hem segrar. Terrys uppskattade föredrag följdes av frågor och en livlig diskussion.

Alex Fuentes

Aleksej Sachnin och Per Leander

Utvecklingen i Ryssland

Den ryske socialisten Aleksej Sachnin och Internationalens journalist Per Leander berättade om den politiska utvecklingen i Ryssland, där en ny proteströrelse mot Putin har börjat växa fram igen efter fem års lugn. Problemet nu är dock att den nya rörelsen helt domineras av högerpopulisten Aleksej Navalnyj, som talarna jämförde med Donald Trump, samtidigt som att vänstern i Ryssland har krossats.
På samma sätt som i USA finns det också en splittring inom den ryska eliten, mellan dem som förespråkar fortsatt ekonomisk globalisering och de som vill ha en mer protektionistisk politik med fokus på den inhemska marknaden. Det kommande ryska presidentvalet 2018 förutspås därmed bli dramatiskt.

Peter Widén

 

Nyliberal stadsomvandling i fokus

Ståle Holgersen, kulturgeograf och aktivist, pratade utifrån sin nya bok om omvandlingen av Malmö, Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid, och inledde med Marx ord om att kapitalet bara kan behålla makten om allt ständigt förändras. Det gäller fortfarande för dagens makthavare menade Ståle Holgersen, de måste ständigt förändra saker och ting för att allt i grunden ska kunna bli vid det gamla. Inte minst gäller det dagens städer. Ståle beskrev hur förändringen av Malmö efter krisen 1991 omvandlats efter den internationella nyliberala mallen: städer agerar som företag i konkurrens med varandra, ofta med olika spektakulära byggprojekt som centrala konkurrensmedel. Så har stora byggen om symboliserat förändringen av Malmö stad, högskola, citytunneln och den skandalomsusade konserthuset Malmö Live,inte tillkommit på de olika specialnämndernas initiativ eller varit något som efterfrågats av stadens invånare utan har drivits fram på stadsbyggnadskontorets initiativ. Central här var socialdemokraternas starke man i Malmö, Ilmar Reepalu, vars idé – från början omöjlig att säga offentligt, men idag fullt accepterad –var att omvandla Malmö för att attrahera välbeställda från kranskommunerna.
Men eftersom kapitalismen inte lyckats lösa sin senaste kris, den som började 2008, är de nyliberala metoderna att styra ekonomin, framför allt med räntepolitiken, inte längre användbara vilket innebär en kris för hela den nyliberala politiken, också den som handlar om stadsomvandlingen, menade Ståle Holgersen i sin uppskattade föreläsning.

Lars Henriksson

Dela