Syrien: Sex år av straffrihet

► Halva landets befolkning har drivits på flykt

► Minst 400 000  syrier har dödats som resultat av kriget

► Amnesty: ”De ansvariga måste ställas inför rätta”

Det är nu sex år sedan de fredliga protesterna startade i Syrien. Sedan dess har krig och människorättskränkningar drivit halva landets befolkning på flykt från sina hem. Enligt FN:s särskilda sändebud för Syrien uppgår antalet döda i konflikten till över 400 000 och tiotusentals har “försvunnit”, fängslats, torterats och avrättats.
Den respekterade medicinska tidskriften The Lancet släppte den 14 mars rapporten ”Syria suffers as the world watches” som visar på omfattningen av militära angrepp mot sjukhus och vårdinrättningar i Syrien. Det är den första delrapporten från den Syrienkommission som The Lancet och American University of Beirut tillsammans har tillsatt. Kommissionen konstaterar att sjukhus har utsatts för medvetna och upprepade flygbombningar av regimens och Rysslands flygvapen. Bara under 2016 bombades sjukhus 200 gånger. I Hama har sjukhuset Kafr Zita bombats 33 gånger sedan 2014, inklusive 14 gånger i år. Sjukhuset M10 i östra Aleppo bombades 19 gånger och totalförstördes i oktober 2016. Varje medveten bombning av sjukhus och vårdanläggningar är krigsbrott enligt internationell lag. Enligt rapporten har 814 anställda i vården dödats i angrepp mot sjukhus. Vissa torterades och avrättades.

I samband med årsdagen den 15 mars inledde även Amnesty International en global kampanj för att få världens ledare att agera så att de miljontals som är offer för konflikten kan få upprättelse. Amnestys kampanj, Justice for Syria, syftar till att få världens regeringar att agera för rättvisa och mot straffrihet, genom att bland annat förse den oberoende mekanism som FN:s generalförsamling beslutade om i december 2016, med det stöd och de resurser som krävs. Denna mekanism, eller “specialgrupp”, ska hjälpa till att samla bevis för brott begångna mot den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna i Syrien, i syfte att underlätta och påskynda rättegångar i nationella, regionala och internationella domstolar.

Svenska domstolar har redan behörighet att pröva grova folkrättsbrott (det vill säga brott som kan inrymmas i folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser) som har begåtts någon annanstans, och flera personer har åtalats och dömts i Sverige för folkrättsbrott som de begått i Syrien. Genom kampanjen ska Amnesty verka för att fler stater på liknande sätt tillämpar universell jurisdiktion i de egna länderna för att utreda och åtala misstänkta förövare av krigsbrott och brott mot mänskligheten.
– De fruktansvärda brott mot internationell rätt begångna i Syrien som pågått under sex år kan inte pågå ostraffade. Regeringar har redan de legala verktygen till sitt förfogande för att stoppa straffriheten som har tillåtit att hundratusentals syrier har dödas och miljontals tvingats på flykt från sina hem. Det är hög tid att dessa verktyg nu används, säger Samah Hadid, chef för kampanjarbetet vid Amnestys regionkontor i Beirut.

Marco Jamil Espvall

Syrien – sex år av krig

• Enligt FN:s särskilda sändebud för Syrien uppgår antalet döda i konflikten till över 400 000. Det betyder att minst en av 100 syrier har dödats som ett resultat av konflikten.

• Över 20 procent av Syriens befolkning lever som flyktingar utanför sitt land och hälften av befolkningen i landet är i behov av humanitärt stöd.

• Människorättsorganisationer och FN-organ har dokumenterat brott mot mänskligheten och krigsbrott som begåtts av alla parter i konflikten. Bland dessa brott finns utomrättsliga avrättningar, tortyr, avsiktliga attacker mot civila, och mot bostäder, medicinska inrättningar och civil infrastruktur. Det handlar också urskillningslösa och oproportionerliga attacker, om påtvingade försvinnanden, utrotning och gisslantagande.

Dela