Riskkapitalister bryr sig inte om arbetarna i Bjuv

Rädda Bjuv - Stoppa nedläggningen av Findus!

I lördags demonstrerade omkring 4000 människor i lilla Bjuv i Skåne. Under parollen ”Rädda Bjuv – stoppa nedläggningen av Findus” visade lokalbefolkningen sin ilska över multinationella Nomad Foods plötsliga besked om att lägga ned den anrika frysmatsfabriken som funnits sedan 1940-talet. Ett antal politiker fanns också på plats, bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt.
Det var den 31 mars som Nomad Foods belgiske vd, Stéfan Descheemaeker, flög in från Storbritannien för att vara med när Findus vd, Henrik Hjalmarsson, varslade fabrikens samtliga 450 arbetare om uppsägning. Arbetarna fick beskedet att produktionen ska upphöra senast vid årsskiftet och att det mesta av den ska flyttas till västra Tyskland. Orsaken som angavs för beslutet var att transporterna är för långa till konsumenterna i Central- och Sydeuropa.
Kommunen blev informerad om nedläggningsbeslutet bara någon timma innan mötet på Findus och statsminister Stefan Löfven blev lika chockad över beskedet som ortsborna.
Det multinationella bolagets VD lämnade landet omedelbart efter mötet.

Den verkliga orsaken bakom beslutet anses av många vara att Nomad Foods köpte Findus för sju miljarder kronor för att sedan kunna lägga ned en lönsam och framgångsrik konkurrent.
Nomad Foods är ett riskkapitalbolag som är registrerat på Brittiska Jungfruöarna i Västindien. Det bildades 2014 och hette då bara Nomad. När företaget i fjol köpte frysmatstillverkarna Iglo Group och Findus blev det Nomad Foods och gjorde en halv miljard i vinst efter skatt under sista kvartalet 2015. En av storägarna i Nomad Foods är hedgefondföretaget Pershing Square Capital Management som har säte i skatteparadiset Guernsey. Pershing Square Holdings grundare och huvudägare är den amerikanske mångmiljardären Bill Ackman. Bolaget har representanter i Nomad Foods styrelse.
Båda företagen är endast intresserade av vinstmaximering och bryr sig inte om något samhällsansvar. Precis som LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sade i sitt tal under manifestationen i Bjuv i lördags, så rör det sig om ”rövarkapitalister” som måste stoppas politiskt.

För att göra hela historien ännu mer smutsig har det svenska folket, genom sina pensionspengar, tvingats vara en del av det förödande beskedet för Bjuv. Det är nämligen så att den statlige pensionsfonden Första AP-fonden är en av de större ägarna i Pershing Square Holdings. Enligt Sveriges Radio är fondens aktieinnehav i bolaget värt 1,4 miljarder kronor.
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt anser att regeringen omedelbart ska se över reglerna för AP-fonderna så något sådant här inte kan upprepas. Han tycker att Första AP-fonden ska ta ut allt sitt kapital ur Pershing Square Holdings om Nomad Foods fullföljer nedläggningen i Bjuv. ”Jag tror att det är det enda språk som spekulanterna begriper är börskurser och pengar”, säger han i en intervju med Sveriges Radio. Vänsterpartiet kräver att regeringen skapar nya direktiv för vad pensionsfonderna ska kunna investera i.

Statminister Stefan Löfven kräver att Nomad Foods representanter återvänder till Sverige för att träffa regeringen och förklara sitt agerande. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har lovat att hon ska göra vad hon kan för att få igång en dialog med Findus och Nomad Foods. Näringsminister Mikael Damberg har fått uppdraget att göra det möjligt.
Livsmedelsarbetareförbundet kräver att produktionen på fabriken ska fortsätta. Förbundets ordförande Hans-Olof Nilsson tror att Nomad Foods agerande bottnar i att företagets aktie har rasat med 30 procent på New York-börsen under de senaste tre månaderna. Han säger i en intervju med Lantbrukets Affärstidning att han hoppas att regeringen ska lyckas sätta press på Nomad Foods, men att det kan vara svårt eftersom företaget bara är intresserat av att höja börsvärdet: ”De är inte intresserade av vare sig ekologisk produktion eller livsmedelsproduktion överhuvudtaget. De gör som traditionella riskkapitalbolag alltid gör, de styckar eller säljer av verksamheter för att tjäna snabba pengar.”

Findus vd, Henrik Hjalmarsson, har som representant för ägarna svarat på frågor om nedläggningsbeslutet. Hans svar när HD-Sydsvenskan frågar varför Nomad Foods lägger ned en lönsam fabrik, säger ungefär det som Hans-Olof Nilsson befarade men med en andra ord, en harang som inte kan kallas för annat än ”riskkapitalbolagiska”: ”Kort efter att förvärvet genomförts startade en noggrann genomlysning av hela produktionsstrukturen och slutsatsen var då att det krävs konsolidering och effektivisering av produktionen för att koncernen ska kunna hävda sig i konkurrensen. Detta ledde fram till det varsel och inledda fackliga förhandlingar om en stängning av anläggningen i Bjuv som vi informerat våra medarbetare om.”

Det är inte bara de anställda på Findus i Bjuv som drabbas av nedläggningen. Hundratals bönder är leverantörer till fabriken och konsekvenserna kan bli förödande också för dem. Findus skapar även sysselsättning på flera andra platser i regionen. I en intervju med HD-Sydsvenskan understryker statsminister Stefan Löfven hur allvarligt nedläggningsbeslutet är: ”Blir varslet verklighet kommer det att drabba inte bara de anställda, bönderna och Bjuv. Det skulle också innebära ett tufft slag mot livsmedelsnäringen i Sverige”.
Statsministern nämnde inte att regeringen har möjlighet att med politiska beslut begränsa riskkapitalbolagen, som i nuläget har i princip fria händer att köpa upp och lägga ned verksamheter, eller flytta dem till andra länder.

Emma Lundström

Dela