”En tandläkare kan inte upptäcka livmoderhalscancer”

Beth Schopis, Planned Parenthood, Ohio. Foto: Emma Lundström

Ohio är en av de amerikanska delstater där kvinnors rätt till abort är under attack från fanatiska abortmotståndare. Här har republikanen John Kasich godkänt 16 anti-abortlagförslag sedan han blev guvernör 2011 och ytterligare två lagförslag är på gång. Förslag som, om de går igenom, skulle innebära att Planned Parenthood Ohio står utan finansiering. Organisationen samlar nu krafterna för att kämpa emot. Den vet att den behövs. Utan Planned Parenthood skulle många kvinnor inte ha tillgång till adekvat sjukvård och rätten att välja.

En måndag i början av oktober är det introduktion för nya volontärer i Planned Parenthoods lokaler i centrala Columbus. En av dem som håller i mötet är Beth Schopis. Hon har jobbat på Planned Parenthood i fem år och förklarar att lagstiftarna i Ohio i hög grad består av republikaner på grund av gerrymandering – vilket innebär förändringar i valkretsindelning som görs enbart för att gynna ett visst parti eller en viss kandidat – och att det är därför som tillgången till reproduktiv hälsovård har varit under attack sedan 2011. Året då Tea Party-rörelsen fick genomslag, både i delstaten och i landet som helhet.
– Vi har sett 16 olika abortrestriktioner bli lag via Ohios budget. De slängs in i budgeten utan någon kommentar, förmodligen för att guvernör Kasich inte ska behöva skriva under ett lagförslag som enbart handlar om abort. Hittills har han bara gått ut med att han ska skriva under lagförslaget som förbjuder aborter på foster med Downs syndrom, berättar Beth Schopis.

På det federala planet kan lagförslagen mot abort än så länge stoppas eftersom det krävs 60 röster i senaten för att få dem att gå igenom. Dessutom har president Barack Obama lovat att han ska lägga in sitt veto mot alla lagförslag som syftar till att dra in det statliga stödet till Planned Parenthood och förbjuda aborter. Det är annorlunda på delstatsnivå menar Beth Schopis:
– Här i Ohio kontrollerar republikanerna allting och de gör allt som står i deras makt för att begränsa tillgång till reproduktiv sjukvård och för att stoppa finansieringen av Planned Parenthood.
I Ohio får Planned Parenthood får 1,3 miljoner dollar. De går antingen till förebyggande projekt eller direktsjukvård. Utan de pengarna skulle organisationen bli tvungen att avsluta projekt som i dagsläget gör stor skillnad i utsatta områden.
– Det skulle till exempel innebära att människorna i Cuyahoga county inte kan få tillgång till gratis hiv-test. Vi har sett utbrott av hiv i områden där Planned Parenthood har blivit av med finansieringen eller helt stängts ned, säger Beth Schopis och berättar om en liten stad i södra Indiana: när stadens Planned Parenthood-klinik stängdes spreds hiv i snabb takt.

Det är inte lätt att få en läkartid med kort varsel i USA. Att vänta sex veckor på att få göra ett ordentligt graviditetstest, eller förnya sina p-piller är ohållbart. Planned Parenthood försöker alltid erbjuda en tid så fort som möjligt, helst samma dag eller dagen efter. Över hälften av dem som söker sig till organisationen är Medicaidpatienter som har svårt att få vård på något annat sätt. Medicaid är ett statligt sjukvårdsprogram till stöd för fattiga och låginkomsttagare. Tyvärr är Medicaidklinikerna ofta överfulla och har svårt att ta emot fler patienter.
Ett argument som ofta används av de som vill stänga ned Planned Parenthood, är att organisationen är ersättningsbar och att det finns federala hälsocenter som erbjuda samma vård. Det stämmer inte menar Beth Schopis:
– De har gjort listor över vart kvinnor borde vända sig istället. I Louisiana innehöll den listan bland annat tandläkare. Du kan inte göra ett cellprov för att upptäcka livmoderhalscancer hos tandläkaren. Vi arbetar för att bryta ned det argumentet både nationellt och i varje delstat.

Beth Schopis brukar kunna ta lite ledigt om somrarna. Den här sommaren var det omöjligt på grund av alla attacker mot Planned Parenthood. Bland annat har ett av organisationens hälsocenter utsatts för mordbrand, ett annat för brandbomber. De som släppte de filmklipp som väckte abortmotståndarnas hat har nära band till Operation Rescue – en av de ledande kristna anti-abortorganisationerna i USA. Beth Schopis tror att det bombastiska språk som motståndarna till Planned Parenthood använder kan sporra människor som redan är lite rubbade att löpa hela linan ut.
På grund av alla våldsamma attacker är organisationen tvungen att ha nära kontakt med federala polismyndigheter som FBI och ATF.
– Vi tar alla hot på allvar och har en säkerhetsansvarig som går igenom vad motståndarna säger. Vi har också ett nära samarbete med polisen på alla platser där vi har hälsocenter. Allt för att försöka skydda patienter och personal, säger Beth Schopis och förklarar att kontoren inte utsätts för attacker i lika hög grad men att hon är väldigt mån om att ändå vidta säkerhetsåtgärder för att skydda volontärerna:
– Du kan aldrig veta om den där personen som står med ett plakat har tillgång till vapen och kan bli våldsam.

Själv har Beth Schopis alltid brunnit för att alla kvinnor ska ha möjlighet att göra abort. Hon anser att det är en mänsklig rättighet som är värd att kämpa för och hoppas att pendeln snart svänger åt andra hållet i USA:
– Det har gått så långt i ena riktningen. Sedan 2011 har hundratals lagförslag gått igenom som gör det väldigt svårt eller omöjligt att få tillgång till abort på många platser runtom i landet. Det borde vända snart. Här i Ohio har de smugit in abortrestriktionerna och många är inte medvetna om hur det ser ut. Den senaste budgeten gör Cincinnati till den största staden i landet utan en abortklinik. Det börjar bli löjligt. Folk ser Ohio som en relativt sansad plats där partierna traditionellt balanserar varandra. Men lagstiftningen här är så påverkad av gerrymandering. Vettiga människor måste börja se att det inte står rätt till. De måste tala om att det här inte är vad de vill att deras skattepengar ska gå till.
Hon tror att många blandar ihop situationen på nationell nivå med den på delstatsnivå:
– De tänker att det är lugnt eftersom president Obama inte kommer att skriva under någonting, men i delstaterna är det förfärligt.

När de två nya lagförslagen mot abort och Planned Parenthood ska behandlas den 20 oktober hoppas Beth Schopis att organisationen kan samla så pass mycket folk i och omkring Ohio State House – där den lagstiftande församlingen sitter – att om lagförslagen går igenom så ska det inte finnas någon tvekan om att de som bär ansvaret för det kommer att ställas mot väggen. Det är ändå så att 65 procent av Ohioborna vill att Planned Parenthood ska få fortsatt ekonomiskt stöd, även om det är få som orkar engagera sig politiskt för att det ska bli så. De upplever inte att de har möjlighet att påverka situationen, menar Beth Schopis och tillägger att det är därför organisationen anordnar volontärkvällar och berättar om hur situationen ser ut och vad som faktiskt kan göras för att förändra den.
Innan vi avslutar samtalet säger Beth Schopis att presidentvalet 2016 kommer att vara avgörande för Planned Parenthood. Flera av de republikanska presidentkandidaterna har lovat att sätta stopp för aborter. Hon vill inte tänka på vad som kommer att hända om abortmotståndare tar över senaten och presidentposten.

Helgen efter volontärmötet utsätts flera av Planned Parenthoods kliniker i Ohio för trakasserier. Hundratals abortmotståndare står vid ingångarna och ropar ”barnamördare” åt de patienter, sjuksköterskor och läkare som måste passera. De skapar oro och rädsla eftersom det är svårt att veta om de stannar vid ord eller är beredda att gå längre.

Text och foto:
Emma Lundström

Tidigare i Internationalen:

Dela