”Vet Electrolux i Sverige om vad som händer här?”

Electroluxfabriken i Ciudad Juárez i Mexiko. Arkivbild.

▶ Arbetare sparkades när de krävde åtgärder mot Covid-19

▶ Utredningen om bakgrunden till avskedandena är klar

▶ Rättsprocessen mot Electrolux i Mexiko pågår fortfarande

INTERVJU

Ett 20-tal av de hundratalet arbetare på Electrolux i Mexiko som sparkades när de krävde åtgärder mot covid-19 är fortfarande mitt inne i en pågående process mot Electrolux i förliknings och skiljenämnden i Ciudad Juárez sedan i slutet av augusti.
”Emiliano”, som egentligen heter något annat, har jobbat på Electrolux i 14 år. Han är en av arbetarna som inte skrev under den frivilliga uppsägningen för att få ett lagvidrigt lågt avgångsvederlag, utan istället driver en rättsprocess. När Internationalen tar kontakt med Emiliano är han upprörd. Electrolux har precis lagt ett andra bud under förlikningsprocessen:
– Det första erbjudandet när vi sparkades var kränkande, men med det nya budet förolämpar de oss inte bara, utan gör även narr av oss.
Erbjudandet är i stort identiskt med det bud som han nobbade när han sparkades den 13 april.
Electrolux fortsätter att se det som en ”frivillig uppsägning”.
– De vill att vi undertecknar det som om vi hade sagt upp oss själva, fastän det i själva verket var en oberättigad uppsägning.
Vid en ”frivillig uppsägning” då arbetaren säger upp sig själv har hen rätt till en ersättning, men med ett mycket lägre belopp än då arbetaren blir uppsagd av arbetsgivaren.

Electrolux har tidigare hävdat att arbetarna inte följde säkerhetsföreskrifter mot covid-19. Men enligt Emiliano började Electrolux först att vidta högre säkerhet dagen då arbetarna sparkades. Electrolux hävdar även att arbetarna vägrade att arbeta:
– De upprepar det om och om igen, att det är därför de vill att vi ska underteckna en frivillig uppsägning med med mycket låg ersättning.
Men Emiliano menar att arbetsnedläggelsen inte var olaglig.
– Det finns en lagparagraf till stöd för arbetsstopp när säkerheten är i fara.
Protester och försök till dialog med företaget med krav om åtgärder mot covid-19 skedde under ett hälsonödläge, då all icke-väsentlig verksamhet borde ha varit nedstängt, och när det var känt att coronavirussmittan hade tagit fart på företaget.

Anledningen till att de flesta arbetarna skrev under en frivillig uppsägning den 13 april var att de visste att en rättslig process är mycket komplicerad och tidskrävande. Ett rättsfall mellan arbetare och företag tar 4 år i genomsnitt i Mexiko. Den nya regeringen har har antagit reformer som sägs förkorta tiden för arbetartvister avsevärt. Men det har inte tagits i bruk ännu. Företag som blir stämda har som taktik att trötta ut arbetarna för att de ska acceptera en förlikning på en lägre nivå.
Under samtalet frågar Emiliano:
– Vet Electrolux i Sverige om vad som händer här, eller är det managementkonsulter I USA som ligger bakom hur de agerar under rättsprocessen?
Sedan säger han sjäv med viss tvekan:
– Jag tror inte att företaget i Sverige bryr sig.

Efter att Sveriges Radio uppmärksammade att arbetare sparkats i Mexiko inledde Electrolux en utredning. Electrolux-arbetarna har dock inte kunnat se någon förändring i företagets attityd efter det. Flera brott mot dekret, lagar och förordningar har skett sedan dess.

Emiliano får frågan om han kände till att Electrolux även startade en utredning även 2008 efter att programmet Kaliber i Sveriges Radio då gjorde en reportageserie om missförhållanden på Electrolux i Mexiko, bland annat om att arbetarna förhindrades att organisera sig fackligt och att chefer krävde sexuella tjänster av kvinnliga arbetare. Emiliano känner inte till utredningen och menar att situationen är densamma nu som då.
Han berättar att över hälften av de som jobbar på fabriken i Ciudad Juárez är kvinnor.
– Det finns flera förmän som jag kan namnge som kräver sexuella tjänster av unga kvinnor.
Emiliano berättar vidare att han var en av de som försökte att bilda en fackförening 2008 och var föreslagen som ordförande.
– Det hanterades på ett mycket hemligt sätt, men någon tjallade och de sparkade ett tiotal arbetare.
Emiliano klarade sig kvar eftersom han höll en låg profil.

Utredningen 2008 publicerades aldrig offentligt och ingenting förändrades i grunden. Frågan är om utredningen 2020 kommer att publiceras offentligt, om rättvisa skipas, och om det kommer att leda till förbättrade arbetsvillkor för de ca 5 000 arbetarna på Electrolux i Mexiko.
Utredningen ligger nu på HR-avdelningens bord. I fredags inleddes en dialog mellan företaget och facket. Enligt Peter Ferm, ordförande för Unionen på Electrolux fick de inte se utredningen. Facket har även ställt frågor till företaget som inte har besvarats.
Frågan är varför det tar så lång tid för företaget innan de kan visa upp utredningen för facket? Blev utredningen som utfördes av ett ”oberoende” företag alltför ofördelaktigt för företaget?
Enligt Peter Ferm säger även företaget att de inte vill lägga sig i rättsprocessen i Mexiko. Ett konstigt resonemang eftersom rättsprocessen fortfarande befinner sig under förlikningsfasen där Electrolux kan lägga fram bud som ger arbetarna det avgångsvederlaget som de har rätt till.

Tony Karlsson

Dela