Finansdepartementet rustar för en bankkris

Finansminister Magdalena Andersson. Montage. Foto: Martin Hörner Kloo

▶ Regeringen rustar för arbetslöshet på 13,5 procent

▶ Magdalena Andersson vill inrätta en ”Bankakut”

▶ Men några skuldavskrivningar är det inte tal om

KOMMENTAR

Det gungar på det svenska bankhavet. Swedbank rapporterar förluster och bankens tidigare vd Birgitte Bonnesen kallades förra veckan till polisförhör. Swedbank fälldes i mars månad av Finansinspektionen för allvarliga brister i att motverka penningtvätt och fick nyligen betala höga böter. Finansinspektionen håller nu på pröva om sanktioner ska vidtas mot SEB gällande penningtvätt i bankens dotterbolag i Baltikum, men har skjutit upp sitt beslut till juni.
I Coronans spår råder en hel del osäkerhet kring samhällsekonomins tillstånd och framtid. Regeringen förutspår att arbetslösheten i värsta fall kan nå 13,5 procent och finansministerns ämnar instifta en ”bankakut”.
Finansinspektionen skriver i ett remiss-svar på utredningen Sverige och bankunionen (SOU 2019:52) att de inte vill flytta ansvaret för banktillsyn till en övernationell nivå — till EU. Inspektionen anser sig ha den bästa kunskapen och vara de som är mest kapabla att övervaka svenska banker. Flera kommentatorer menar att det handlar om att Finansinspektionen vill värna den svenska banksektorns struktur och därmed ägandet.
Joseph Huber, professor i ekonomisk sociologi, menar att Riksbanken sedan mitten av 1900-talet allt mer kommit att agera ”bank åt bankerna”. Han anser att dagens reningssystem styrs av bankerna, med statlig uppbackning.
Affärsbankerna har fått rätten att skapa pengar, svenska kronor. De plockar hem en vinst på grund av detta, ett så kallat kvasi-seignorage, och även ränteintäkter. Bankerna är till skillnad från andra företag momsbefriade.

Enligt aktiebolagslagen är varje bolag skyldighetspliktigt för kapitalbrist och för sina skulder. Men skulle någon bank i dag få likviditetsproblem är staten benägen att komma till undsättning eftersom hela vårt betalningssystem är beroende av att bankerna fungerar. Finansminister Magdalena Andersson meddelade för några dagar sedan att hon låter sitt departement utreda inrättande av en ”solvensstödnämnd”, det vill säga en ”bankakut”.
Om den nya riksbankslagen klubbas igenom i Riksdagen kommer ett likviditetsstöd vara lagstadgat. Några skuldavskrivningar som skulle lätta den börda som tynger ner både samhällsekonomin och de privata hushållen har det inte varit tal om. Finansministern överväger i skrivande stund enbart en bankakut.

Carolina Sundell

Dela