Några ord om Elit och Försvar-konferensen i Sälen

Folk och Försvar 2020. Foto: Ulf Palm

OPINION

Folk och Försvar-konferensen i Sälen blev en bekräftelse på den svenska elitens (inte minst den socialdemokratiska elitens) devota uppslutning bakom USA och militarismen.
Försvarsminister Peter Hultqvist har ju sedan länge låtit som en megafon för USA-imperialismens intressen. Men den före detta utrikesministern Margot Wahlström hängde inte riktigt med i svängarna. Hon argumenterade för ratificering av konventionen mot kärnvapen som 122 länder (bland andra Sverige) undertecknat.
Peter Hultqvist insåg dock att det inte är förenligt med samarbete med USA att ratificera, så Hultqvist, gick till aktion och Wallström tvingades som att inför media och allmänhet förklara att Sverige inte tänkte ratificera. En uppvisning i förnedring.
Men den nya utrikesministern Ann Linde kommer inte den gode Peter att få problem med. Hon kunde inte ens fördöma USA:s mord på general Soleimani. Hon behövde mer uppgifter, sa hon. Nu står det ganska klart att den US-amerikanska regimen som vanligt körde med fake news när man påstod att man genom mordet förhindrade omedelbart förestående terroraktioner. Men något fördömande från Linde har vi inte sett. Svenska UD kan alltså inte klart ta avstånd från individuell terror.

För oss som är socialister borde saken vara klar. Vi är svurna motståndare till så väl Trump-regeringen som till ayatollornas regim. Och vi är alltid mot terror.
På en fråga om krisen USA-Iran-Irak svarade Hultqvist med svammel om Ukraina, Krim, Georgien och hot mot Baltikum. Och så var ju hela upplägget på konferensen. ”Vi lever under hot från Ryssland” var mantrat som skulle dunkas in i medborgarnas skallar.
Hur ser det ut i verkligheten? Ja vi kan ju ta en titt på lite siffror. Det kan alltid vara nyttigt.
2017 såg det ut så här när det gäller militärutgifter:

USA 604 miljarder dollar
Kina 145 miljarder dollar
Ryssland 59 miljarder dollar
Saudi 57 miljarder dollar
U.K. 52 miljarder dollar
Frankrike 51 miljarder dollar
Tyskland 40 miljarder dollar
Sverige 4,6 miljarder dollar

Vi kan leka lite med siffrorna; USA plus Natoländerna Storbritannien, Frankrike, och Tyskland hade 747 miljarder dollar i sin krigsbudget. Det är 12,6 gånger mer än Ryssland. Till detta skulle vi kunna lägga övriga Natoländer (Kanada, Italien, Spanien, Nederländerna, de östeuropeiska Natomedlemmarna med flera)
Men har det hänt något sedan 2017?. Ja USA har ökat sin krigsbudget till 649 miljarder dollar 2019. Bara ökningen är nästan lika stor som Rysslands hela militärbudget! USA lägger ner mer än de sju största militärmakterna tillsammans som kommer efter landet i tabellen.
Ryssland var 2019 uppe i 61,4 miljarder dollar.

Läsaren inser nog hur bisarr propagandan från konferensen i Sälen är. Det är inte Ryssland som har baser i Mexiko, på Kuba och Grönland .Det är inte Ryssland som med baser omringar USA. Det är NATO med en krigsbudget på sammanlagt 963 miljarder dollar hotar Ryssland. NATO:s budget är 15,8 gånger större än Rysslands! Smaka på den siffran! Och till NATO:s siffror måste läggas till exempel Sveriges 4,6 miljarder dollar. Sverige är inte NATO-medlem men en lydig medspelare.
Nu vet naturligtvis Hultqvist och eliten som samlas i Sälen att det finns en risk att människor tar reda på fakta och de riktiga siffrorna. Dom vet att dom kommer att få mothugg. Därför måste varje kritik av deras aggressiva rustningspolitik misstänkliggöras som resultat av påverkan från Putin och kanske också Kina.
Därför påpekar Säpo-chefen Klas Friberg att det finns en sådan påverkan på oppositionella krafter i Sverige. Vilka stater är det som ligger bakom? Ett 15-tal menar Friberg, han nämner Ryssland, Kina och Iran. Stater som vill lägga sej i svensk politik.
Må så vara, men är inte det allra tydligaste, närmast övertydligaste, exemplet på en utländsk stat som lägger sej i Sveriges göranden just USA:s åthutning som fick Hultqvist att stoppa den planerade ratificeringen av konventionen mot kärnvapen?
Och det är antagligen bara toppen på isberget.

Men Putin-regimen vad tycker ni om den? Vi är motståndare till den. Ryssland är ett kapitalistiskt land med extrem ojämlikhet. Vi stöder den kämpande vänstern i Ryssland. Vi var motståndare till Putins mentor och företrädare Jeltsin när han den 4 oktober 1993 besköt det egna parlamentet eftersom parlamentsmedlemmarna ifrågasatte de brutala privatiseringarna och överförandet av statsegendom i oligarkernas händer. Svensk borgarpress lovordade såväl beskjutning som roffarprivatiseringar.
Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildt förkunnade dagen efter blodbadet under ett tal i riksdagen den 5 oktober sitt ”stöd till Rysslands folkvalde president i hans strävan att så snabbt som möjligt lösa den politiska konflikten”.
Enligt officiella siffror var det 157 människor som dödades när de försvarade parlamentet. Antagligen var det ännu fler.
Putin fortsatte Jeltsins politik. Av olika anledningar har NATO och USA kommit på kant med Putin, (det gäller inte demokratiska rättigheter, att skjuta trilskande parlamentariker var helt okej). Så nu utmålas Putins Ryssland som ett aggressivt hot, vilket är perfekt för det militärindustriella komplexet i USA, Europa och Sverige. Generalerna får vapen, vapenindustrin får profiter.
Vi kan hålla två bollar i luften samtidigt. Precis som den unga arbetarrörelsen i Europa vid 1900-talets början stödde all demokratisk opposition mot Tsarväldet men samtidigt gick emot den egna borgarklassens krigsplaner mot Ryssland. Vi stöder arbetarklassen och vänstern i Ryssland. Samtidigt som vi avslöjar falskheten och rustningshetsen hos den Nordamerikanska och europeiska borgarklassen.

Peter Widén
som sitter i Socialistisk Politiks styrelse

Dela