Stridsskrift om ett urblåst pensionssystem

Inga-Lisa Sangregorio. Foto: C Sturmark

Hur kommer det sig att pensionärer i ett av världens rikaste länder kan vara så fattiga? Vad är trasigt med det svenska pensionssystemet?
Det är några av de frågor som Inga-Lisa Sangregorio utgår ifrån i sin senaste bok, eller kanske snarare stridsskrift, Blåsningen: så har det svenska pensionssystemet lurat oss alla. Hon tar utgångspunkt i sin egen situation som fattigpensionär, trots ett aktivt yrkesliv. Blåsningen är en personligt hållen reportagebok som tar läsaren igenom alla turerna som omgärdade pensionsreformen på nittiotalet. Och det är förstås ingen slump att reformen sammanföll med perioden då nyliberalismen gjorde sitt totala genomslag i den svenska ekonomin, heller inte att den genomfördes utan allmän insyn av en handplockad grupp höjdare där avvikande uppfattningar och varningar inte tolererades.

Det finns nämligen en faktor i kärnan av nyliberalismen som dess handgångne män i olika riksdagspartier aldrig vill tala om; den har bara gått att genomföra med ickedemokratiska metoder. Det pensionssystem som infördes för tjugofem år sedan var ett inlindat ensidigt uppsägande av kontraktet mellan stat och individ.

Den som vill lära sig hur systemet byggdes upp får läsa boken, men det är en studie i ett svek vars fulla effekt ännu inte märkts av. För den som läst Naomi Kleins Chockdoktrinen känns metoderna igen. Det gäller att passa på när ekonomisk kris råder och det är lätt att flyga reformer under radarn i den allmänna stämningen. Ibland blir Blåsningen väl personlig och berättarjaget hamnar i vägen för det Vi som boken i grunden handlar om – alla vi som blir blåsta.

Slutsatsen blir att systemet inte alls är trasigt, tvärtom är det skapat med syftet att skapa fattigpensionärer och sedan lanserat i en kombination av lögner och förnekelser av politiker som lever långt ifrån den verklighet den genomsnittlige pensionären befinner sig i. En total upprivning av systemet, och en sanningskommission för göra upp med alla skada det orsakat kräver Sangregorio.
Efter att ha läst Blåsningen kan man inte annat än hålla med.

Johannes Jensen

 

Blåsningen: så har det svenska pensionssystemet lurat oss alla av Inga-Lisa Sangregorio Karneval förlag 2018

Dela