Manifestation för att försvara strejkrätten

Foto: Erik Edlund

► Nätverket Försvara Strejkrätten mobiliserade

► Tvärfacklig och partipolitiskt obunden samling

► ”Det här är ingen ordningsstörning – det här är demokrati!”

 

I samband med att Socialdemokraterna skulle tåga genom Göteborg med LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson i spetsen samlades ett hundratal i parken vid Hagakyrkan för att manifestera mot den utredning av strejkrätten som S- och MP-regeringen beställt med bland annat konflikten i Göteborgs hamn som argument.
Nätverket Försvara Strejkrätten hade kallat till den gemensamma tvärfackliga och partipolitiskt obundna samlingen.
– Den här utredningen som man nu ska genomföra handlar om att man ska titta på strejkrätten, förklarar Sonia Koppen från fackförbundet Vision. Men den handlar också om att titta på ifall det ska vara tillräckligt att teckna kollektivavtal med bara ett förbund på arbetsplatsen.
– Ett förbund! Vilket tror ni att man kommer välja då? – frågar hon – och någon i publiken svarar ”det billigaste!”
– Precis! Självklart kommer man välja det billigaste, och inte det fack som ställer mest krav eller får det bästa avtalet. Man kommer hela tiden välja det fackförbund som ställer minst krav och har det billigaste avtalet för sina medlemmar.
Hon förklarar att det här inte bara är en fråga om strejkrätten, utan handlar om alla löntagares möjlighet att ställa krav. Möjligheten att gå ut i strejk är nämligen det enda maktmedlet för att kunna ställa krav på arbetsgivarna.
– De försöker få oss att tappa fokus De försöker få oss att tro att det bara handlar om situationen i hamnen, fortsätter hon och menar att det hela är mycket större än så, och handlar om hela den svenska modellen. Tar vi bort strejkrätten kommer även övriga delar falla!

Metallarbetaren och facklige kämpen Lars Henriksson instämmer i att frågan om regeringens angrepp mot strejkrätten är större än bara den enskilda arbetsplatsen, Göteborgs hamn.
– Tro inte på dem när de säger det!
Henriksson berättar att en av de inblandade i utredningen, Ronny Wenngren från Svenska Elektrikerförbundet, själv uttryckte det ”vi tillsattes inte för att lösa hamnkonflikten”.
– De är väldigt medvetna om det, och det är viktigt att vi är det också.

Henriksson berättar att arbetsmarknadsministern Ylva Johansson och Stefan Löfven försäkrar att det inte finns någon anledning till oro. ”Då ska vi var väldigt oroliga!”, säger Henriksson, och fortsätter med att tipsa om hur Johansson och Löfven skulle kunna stilla oron på riktigt: Lägg ner utredningen!
Simone Lundström från Göteborg LS av Syndikalisterna säger att den svenska arbetsmarknaden till synes har präglats av ett utbrett samförstånd.
– Men det är bara det första intrycket. Kikar man lite närmre så märker man att samförstånd är ett förlegat begrepp. Det pågår en kraftmätning mellan två parter, där en part har vunnit otroligt många strider de senaste tjugo åren och är otroligt aggressiv, driven och gör allt för att förstärka sin position. Att begränsa rätten att strejka kommer inte förändra arbetares vilja att förbättra sin situation. De vilda strejkerna kommer bli fler om det här sker. Att inskränka rätten att strejka är att direkt inskränka det lilla inflytande arbetare har över sin livssituation.
Hon frågar sig varför Socialdemokraterna inte driver på för en begränsning av arbetsgivares möjlighet att ta till lock-out, det vill säga utestänga anställda från sina arbetsplatser.
– Vill de lösa situationen i hamnen så kan de ju beröva den part som är ovillig att förhandla, arbetsgivaren, sitt verktyg mot arbetarna!
Siste talaren var Bengt Ekberg från SACO. Bengt menar i sitt tal att regeringens stridsåtgärdsutredning riskerar att sätta hela den svenska arbetsmarknadsmodellen ur spel. Han är kritisk mot att regeringen, som i fallet med Göteborgs hamn, ingriper i konflikter som i gängse ordning bör lösas mellan parterna. Han berättar att de från SACO:s håll är oroliga för att ett nytt lagförslag kommer begränsa rätten att teckna kollektivavtal för mindre fackföreningar.
– I ett vidare perspektiv banar detta väg även för andra antifackliga lagförslag.

Efter manifestationen vid Hagakyrkan gick en grupp från manifestationen till Socialdemokraternas samling vid Götaplatsen för att sprida flygblad. Där blev de förhindrade av polisen att komma in. Poliserna på plats hänvisade till ordningsstörningar.
– Det här är ingen ordningsstörning – det här är demokrati! säger en av de avvisade strejkrättsaktivisterna till Internationalen.

Text och foto: Erik Edlund

 

■ Försvara strejkrätten är ett partipolitiskt obundet nätverk för att försvara strejkrätten med anledning av de aktuella attacker som pågår.
läs mer på: forsvara­strejkratten.wordpress.com

Dela