Klimatriksdagen vill göra klimatet till en huvudfråga i valet

Representanter för riksdags­partierna mottog motionerna och presenterade kortfattat sin syn på klimatfrågan.

Trots en lång rad internationella klimatkonferenser och politikeråtaganden, fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka.
Detta dystra faktum tjänade som inramning till årets klimatriksdag.
Helgen 4-6 maj samlades ett par hundra klimataktivister på Stockholms Universitet för att diskutera vår tids ödesfråga, klimatförändringarna och gå igenom över 200 förslag till motioner.

Dessa förslag beredes av ett antal ämnesgrupper för olika områden, så kallade utskott. Klimatriksdagens deltagare röstade sedan fram de 12 bästa förslagen, som lämnades över till representanter för Sveriges riksdag. Klimatriksdagen ska driva en kampanj för dessa inför riksdagsvalet 2018.
Stoppdatum för förbränning av fossila bränslen och att AP-fonderna ska flytta investeringar från fossila verksamheter, var exempel på ämnen för de motioner som Klimatriksdagen skickat till Sveriges riksdag.
Många deltog även i de seminarier som arrangerades parallellt med motionsdiskussionerna. Utställningar och bokbord fyllde foajeerna. Inte bara med miljö- och klimatorganisationer, utan även Svenska kyrkan. Tyvärr lyste fackföreningarna med sin frånvaro.

Text och foto:
Hans Bergstedt

Dela