Dags för Anti Trump Day – Rött forum höll aktivistkonvent

antitrumpday

– Det amerikanska presidentvalet har öppnat dörrarna på vid gavel för reaktionära och högerextrema krafter världen runt. Så det är hög tid för alla som försvarar människovärdet att gå till motoffensiv. Vi uppmanar alla demokratiförsvarare och jämlikhetsförkämpar att förenas till en landsomfattande rörelse. Arbetar- och fackföreningsfolk, kvinnoaktivister, flyktingförsvarare och antirasister, klimatkämpar och HBTQ-gemenskaper, rasifierade och välfärdskramare – tillsammans kan vi bli till ett mäktigt globalt solidaritetsblock som trycker tillbaka avgrundshögern.
Det uppmanar Rött Forum i Stockholm som under Socialistiskt forum på lördagen höll aktivistkonvent i en fullsatt Beskowsal. Inledande ”gnisttändare” var Eylem Dahl från Rött Forum och Gunnar Westin från Seko Stockholm som tryckte på behovet av gemensamma aktioner där aktivister från fackföreningar, klimat- och flyktingrörelser med flera förenas över organisationsgränser. Stina Oscarsson, dramatiker och regissör, underströk å sin sida vikten av att inte bara vara reaktiva: ”Vi behöver enormt mycket mer kunskap – och strategi!” I diskussionen där många deltog, lyftes behovet fram att också dra med socialdemokrater, som exemplet med Byggsossen i Handen där en hamburgerbar blivit mötesplats. ”Vi måste erövra samhällskritiken och formulera en dagordning som engagerar bredare”, menade en folkrörelsesocialist. ”Vi behöver ett samhällsforum där vi diskuterar lösningar som kan genomföras till 2020”, var ett förslag. Bli starkare än högern i digitala media, börja med ett digitialforum, var ett annat. ”Sammanlänka protesterna men gå vidare, som Naomi Kleins Leap Manifesto i Kanada”, ett tredje.

Bland de olika förslagen lyftes slutligen också Rött Forums ambition att bidra till en internationell protest i samband med Trumps installation som amerikansk president kring den 20-21 januari nästa år. ”Miljoner amerikaner accepterar inte stillatigande en regim som bygger på hat, förakt och förtryck. De miljontals unga som kampanjade för Bernie Sanders är på fötter, arbetare och minoriteter förenas till motstånd, kvinnor mobiliserar över hela USA till försvar för aborträtten och lika villkor”, skriver Rött Forum i ett upprop.
Lördagen den 21 januari sammanstrålar kvinnorörelser och andra i Washington för en väldig manifestation mot rasism, sexism och bolagsvälde. I Sverige planeras en massprotest i Stockholm under parollen Anti-Trump Day till försvar för människovärdet samma dag.
Rött forum bjuder in till gemensamma förberedelser måndagen den 5 december kl 18 på ABF-huset i Stockholm. Ett drygt trettiotal personer på mötet anmälde sitt intresse för verksamheten.

Håkan Blomqvist

Dela