Dåliga vårdappar avslöjar hela samhällsordningen

Ledaren # 21 2021

▶ Dålig app bara toppen av isberget

▶ Systemet till för kapitalet – inte för oss

▶ Gör slut med läkemedelspatenten

Det är en gammal marxistisk paradgren att förstå vår vardagstillvaro som ett uttryck för större bakomliggande processer. Så låt oss vara goda marxister och fråga oss, vad säger vaccinationssamordningen i Sverige om det större tillståndet, i regionen, landet, världen?
För det första berättar det något väsentligt om nyliberalismen och hur allmänheten värderas i samtiden. Det räcker med att en tillräckligt stor del av medelklassen och uppåt har resurser och digital vana att kunna ordna med sin vaccinering. Men systemet är inte till för dem, det är inte till för medborgarna utan för läkemedelsbolagen. Och det märks. Det är som om ointresset för allmänheten blöder ut i den sociala verkligheten, prioriteringsordningen lyser liksom igenom. När region Stockholm släpper en app där det inte går att boka in den andra dosen beror det inte på inkompetens som i oförmåga, utan som i ointresse. Nyliberalismen måste bara fungera tillräckligt bra för att tillräckligt många ska hålla till godo. Bättre än så kommer den inte leverera.

Så vidgar vi perspektiven och ser länder i huvudlös konkurrens om vaccin som det tillverkas för få av, i en internationell hackordning som gör att de resursstarka roffar åt sig av resurserna, medan de fattiga får vänta. Totalt på tvärs med allt vi vet om behoven och pandemins utveckling. Det ligger i inget samhälles intresse att Corona får lov att grassera och mutera bland jordens fattigaste och mest tätbefolkade – det vill säga de som borde vaccinerats allra först. Ändå sker det.

Det är som om den bokstav­ligen livsviktiga debatten om detta aldrig riktigt kommer till ytan. När frågan om vaccin och läkemedelsindustrin samlar människor på gator är det i förvriden och förskjuten form, med paranoida förtecken om ”Big Pharma” och 5G, med inslag av både UFO-rädsla och antisemitism. Trots att verklighetens förhållanden innehåller tillräckliga mått av vansinne för att tillfredsställa fantasin hos vem som helst. Det stora mönstret som konspirations­teoretikerna söker finns där, alldeles framför oss. En kedja som löper hela vägen, från ditt elände med regionens appar, via nationalstaternas tävlan om doserna till konkurrensen mellan Nord och Syd. Allt framstår som totalt irrationellt tills man börjar titta på läkemedelsbolagens agerande.

Vaccinen är frukten av ansträngningar från hela världens forskarsamfund. Ändå är det privata bolag som lägger vantarna på frukten, det vill säga på både patenten och vinsterna de för med sig. De bolag som har fått fram de bästa vaccinen, Pfizer och Moderna, bevakar sina framgångar och kämpar med näbbar och klor mot varje politiskt initiativ att göra de undantag som krävs för att få en produktion som motsvarar behoven. När Biden-administrationen i början av maj gav efter och inledde förhandlingar om ett tillfälligt undantag i regelverket för att underlätta ökad vaccinproduktion ledde det omgående till nedgångar i läkemedelsbolagens aktier. Om det framstår som vansinnigt är det bara för att vi glömt bort att detta inte är vårt system utan deras.

Det borde vara vänsterpopulistiskt guldläge. Har det någonsin varit tydligare hur läkemedels­patenten blockerar vår gemensamma förmåga att möta många av de sjukdomar som skördar flest liv? Ingen är säker innan alla är säkra; i en globaliserad värld gäller det axiomet i princip allt, men i pandemibekämpningen blir det till en bokstavlig sanning. Detta gör också att patenten och hela läkemedels­industrins välde är ett bokstavligt hot mot allas vår säkerhet. Att det inte hörs mer i frågan bekräftar bara hur oerhört känsligt läget är.

Dela