Mexiko: Electrolux tvingar riskgrupper tillbaka till jobbet

Electroluxfabriken i Ciudad Juárez i Mexiko. Arkivbild.

▶ Riskgrupper är åter i arbete på Electrolux

▶ Bara 50% av lönen till arbetare i karantän

▶”Detta bryter mot lagen” säger forskare

Arbetare som tillhör riskgrupper för covid-19 på Electrolux maquiladora-fabrik i Ciudad Juárez i Mexiko är förtvivlade över den låga ersättningen, 50 procent av lönen, som de får när de stannar hemma och skyddar sig. De kan omöjligt försörja sig på en så låg ersättning. I och med det har de mer eller mindre tvingats tillbaka till jobbet.

Internationalen har pratat med ”Amanda”, en av arbetarna som tillhör riskgrupperna och har varit hemma i karantän. Hon har jobbat på Electrolux i 8 år, och har fyra barn, varav två av dem är tvillingar på 2 år som fortfarande bär blöjor och som hon fortfarande ammar.
— Sedan företaget började att ge oss 50 procent av lönen har det varit svårt för mig. Jag får bara ut 310 peso (ca 122 sek) i veckan.
Hon berättar vidare att företaget samlade ihop de som hade varit hemma i karantän i torsdags förra veckan.
— De gav oss att papper att underteckna där företagsläkaren uppgav att vi inte längre var i riskzonen.
Detta trots att alla hade läkarintyg med uppgifter om sina sjukdomar, säger Amanda.
— Men givetvis skrev alla under och accepterade det, eftersom vi inte längre kunde försörja oss med den låga ersättningen.

Efter första arbetspasset den 3 augusti då de som tidigare var i karantän började att jobba igen, tar Amanda kontakt med Internationalen igen för att dela med sig av sina första intryck:
— Innan pandemin var jag gruppledare på min avdelning. Men i natt sade min förman åt mig att jag var tvungen att byta avdelning, utan att förklara varför.
Amanda berättar vidare att skyddsutrustning är mycket strikt nu, med mask och visir.
— Jag vet inte om det beror på att jag inte är van vid att använda allt det där. Men jag var på sjukhuset igår kväll på grund av högt blodtryck. Men företagsläkaren sade att jag måste vänja mig vid det.

Bakgrunden är att det deklarerades ett hälsonödläge (Emergencia Sanitaria) i Mexiko mellan den 31 mars och 1 juni, då all icke samhällsnödvändig verksamhet skulle vara nedstängd, Men Electrolux stängde inte ner fabriken förrän den 20 april, efter att två arbetare dött av covid-19. Under den tiden fick arbetarna den ersättningen de hade rätt till, full lön.
Från och med den första juni har Electrolux fabrik kört på full kapacitet, och de i riskgruppen som fortsatte att stanna hemma i karantän fick nöja sig med 50 procent av sin lön.
Efter hälsonödläget trädde den ”nya normaliteten” (la nueva normalidad) i kraft. Då lanserades ett epidemiologiskt trafikljussystem med fyra färger för att reglera återupptagandet av aktiviteter efter covid-19. I delstaten Chihuahua, där Electrolux fabrik ligger är risknivån satt till orange, den näst högsta nivån.

Cirila Quintero Ramírez

Internationalen kontaktade Cirila Quintero Ramírez, forskare och sociolog på Colegio de la Frontera Norte i Matamoros som är specialist på fackföreningsfrågor i gränsområdet Mexiko-USA, för att ställa några frågor till henne om vad som gäller för företag under orange trafikljus.

Kan alla företag köra på full fart?
— Enligt överenskommelsen med regeringen kan de verksamheter som anses nödvändiga, livsmedel, läkemedel och transport jobba under orage trafikljus. Och från och med 1 juni började bilindustrin att arbeta på grund av press från USA och företagare. Andra icke-väsentliga sektorer kan också arbeta på 30 procent. Den centrala punkten är att de måste följa säkerhetsprotokollet. Men väldigt få följer det.

Kan de som tillhör en riskgrupp återgå till arbetet?
— Deras återgång till verksamheter har inte godkänts rättsligt, även om det är känt att det finns företag som redan nu kallar in dem för att införlivas i deras verksamhet.

Vilken ersättning bör de som tillhör riskgrupper och är hemma i karantän ha?
— Enligt dekretet utfärdat den 25 mars måste de utsatta ersättas med motsvarande 100 procent av sin lön.

Slutsatserna vi kan dra efter att ha pratat med både arbetaren ”Amanda” och med experten på arbetsrätt Cirila Quintero Ramírez, är att utsatta grupper i karantän svälts tillbaka i arbete och att det faktum att Electrolux kör på full fart måste ses som brott mot de hälsoregler som gäller i Mexiko och i delstaten Chihuahua.
Electrolux har redan tidigare brutit mot lagstiftningen när företaget valde att se sin verksamhet som samhällsnödvändig och därför inte stängde ner fabriken förrän två arbetare hade dött av covid-19, och avskedade arbetare som krävde skydd mot covid-19 mitt under pandemin.
Allt detta förstärker bilden av Electrolux som ett oansvarigt företag som riskerar sina anställdas hälsa och liv i ett land som drabbats och fortfarande drabbas mycket hårt av coronaviruspandemin. Händelserna på Electrolux visar tydligt att arbetarna behöver en fackförening för att kunna försvara sig. Men enligt arbetare på företaget så gör Electrolux allt vad de kan för att förhindra att de organiserar sig.

Tony Karlsson

Rättvisa för de sparkade arbetarna på Electrolux i Mexiko!

Organisationen ”Solidaritet med Ayotzinapa, Sverige” har startat en namninsamling till stöd för de sparkade arbetarna på Electrolux som efter protester med krav om skydd mot covid-19 och efter att ha sökt dialog med företaget fick sparken den 13 april. Ett hundratal arbetare tvingades att skriva under uppsägningen för att få ett lagvidrigt lågt avgångsvederlag. Nu har Electrolux startat en extern undersökning för utreda det hela.

Solidaritet med Ayotzinapa, Sverige ”uppmanar Electrolux att ta ansvar och betala ut löner till de avskedade arbetarna under tiden som utredningen pågår” och ”kräver att de avskedade arbetare som vill ska få komma tillbaka till sin arbetsplats och i annat fall få det avgångsvederlag de har rätt till”.

Dela