”Stoppa nedmonteringen av sjukhuset i Lidköping!”

▶ Största demonstrationen någonsin i Lidköping

▶ Protest mot nedskärning på 250 miljoner kronor

▶ En tredjedel av vårdplatserna kan försvinna

Uppskattningsvis 5 000 Lidköpingsbor gick söndagen den 18 augusti ut på gatorna för att under parollen ”Stoppa nedmonteringen av sjukhuset!”protestera mot planerade nedskärningar på stadens sjukhus. Det tros vara den största demonstrationen någonsin i Lidköping.
På arrangörernas Facebook-sida kan man läsa om varför de valde att anordna manifestationen. ”Nedmonteringen av sjukhuset i Lidköping har pågått länge, men aldrig i en så rasande takt som nu. Tidigare i år var det BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin), nu är vårdplatser hotade på medicinavdelningen. 1/3 av platserna är hotade”.
Bakgrunden är ett väntat sparbeting på 250 miljoner kronor för Skaraborgs fyra sjukhus. Det skulle bland annat innebära att 21 av 63 vårdplatser på Lidköpings sjukhus skulle försvinna, och att viss verksamhet skulle flytta till Skövde.
En av talarna vid det avslutande torgmötet var hjärtläkaren Magnus Peterson:
– Förändringsarbete kommer inte uppifrån, det kommer nerifrån. Och det är Ni här ett exempel på! Det är bland gräsrötterna, bland vanligt folk och bland folk som jobbar inom sjukvården som förändring sker. Det är där vi ser problemen, det är där vi kommer på nya sätt att arbeta. Det är inte uppifrån.
I höst väntas beslutet fattas om att sparförslaget ska genomföras.

Erik Edlund

Dela