Röster om FN:s klimatrapport

Foto: Fiona Paton CC-BY-NC-ND

▶ Uppvärmningen måste stanna vid 1,5 grader

▶ Vi har knappt tio år på oss enligt 91 forskare

På måndagen publicerade FN en ny klimatrapport som tagits fram av 91 forskare som menar att koldioxidutsläppen måste minska ännu snabbare än vad som tidigare har sagts, om vi ska kunna undvika en katastrofal global uppvärmning som kommer få förödande konsekvenser för människor, djur och natur. Rapporten visar att vi redan har nått 1 grads uppvärmning och med nuvarande takt går mot 3 grader vid sekelskiftet.
Dessutom har de globala utsläppen börjat öka igen, efter att inte ha rört på sig 2015-2016. Vi har nu knappt 10 år på oss att vända denna utveckling, varnar rapportförfattarna, som menar

Johanna Sandahl.

att det krävs förändringar ”utan motstycke” för att få ned utsläppen med 45 procent till 2030 och noll utsläpp 2050 och därmed ens ha chans att nå 1,5-gradersmålet.
– Rapporten visar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men tydliggör samtidigt hur allvarligt läget är. Utsläppsminskningen inom det närmaste årtiondet är helt avgörande för att klara målet. Läget är akut. Det går inte längre att skjuta de avgörande besluten framåt i tid, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

– För Sveriges del behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att det ska lyckas måste ansvariga politiker snarast besluta om ett förbud mot att använda fossila bränslen efter 2030 och fasa ut de klimatskadliga subventionerna, säger hon.

En konsekvens av klimatförändringarna kan bli att en stor del av jordens befolkning måste lämna de platser de bor på idag till följd av torka eller översvämningar.
– En halv grad spelar stor roll för 100-tals miljoner människor som kan

Linnéa Engström.

tvingas fly från klimatförändringarnas effekter, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) i en kommentar till rapporten.
– Klimatförändringarna påverkar oss alla genom extremväder, artdöd och havsnivåhöjningar. Ingen kommer undan. Därför måste världens regeringar använda den här rapporten som underlag och öka takten på att minska utsläppen, säger Linnéa Engström.

Först kommer det dock vara de fattigare länderna vid ekvatorn som drabbas hårdast. Därför måste de rikare länderna hjälpa dem med klimatomställningen, menar bland andra Anna Axelsson från biståndsorganisationen Diakonia.
– Arbetet för att minska fattigdom och för en hållbar utveckling går hand i hand med klimatanpassning och utsläppsminskningar i många fall. Vi ser redan hur effekter av klimatförändringarna drabbar människor som lever i fattigdom alla hårdast, därför är det viktigt att agera så att de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir så små som möjligt, säger Anna Axelsson.
– Alla åtgärder som vidtas för att möta klimatförändringarna måste planeras och genomföras med respekt för mänskliga rättigheter och på ett sådant sätt att de främjar fattigdomsbekämpning, jämställdhet och social och ekonomisk hållbarhet, vid sidan av utsläppsminskningar.

I dagarna har det också kommit en annan rapport som visar att enbart 100 av världens storföretag ligger bakom över 70 procent av de fossila utsläppen sedan 1988, skriver The Guardian. Att dagens produktionssätt på ett eller annat sätt måste förändras är därmed uppenbart.
– Ny forskning visar att det finns en stor potential att minska de ekonomiska kostnaderna om den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 snarare än 2 grader. Det krävs nu akuta, ambitiösa och integrerade politiska insatser för att hejda den globala uppvärmningen, säger Luis Mundaca som är en av IPCC rapportens huvudförfattare och professor i policyanalys vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Luis Mundaca

– Vi måste sluta investera i en ett fåtal problemsektorer och i stället satsa på alla de resurseffektiva och cirkulära innovationer och affärsmodeller som kan lösa detta. Detta gäller såväl för utsläpp från transporter, industrier, energiproduktion, som byggnader, städer, skog, jordbruk och mat. Sverige och EU har både stort ansvar och stora möjligheter att gå före i detta klimatarbete, säger Stefan Henningsson på Världsnaturfonden WWF.

Den miljöpartistiske EU-parlamentarikern Max Andersson är dock skeptisk till om storföretagen frivilligt kommer att finna sig i en omställning, och hänvisar till ett läckt dokument som visar att näringslivsorganisationen Business Europe strävar efter att undvika höjda och bindande klimatmål i EU.
– Om det var någon som tvivlade på vad för slags klimatpolitik de europeiska storföretagen

Max Andersson

vill se från EU finns nu svaret svart på vitt: så lite som möjligt. Är de svenska företagen som ofta talar om sitt goda miljöarbete verkligen överens med Business Europe, säger Max Andersson.
– Klimatkrisen är ett faktum. I det läget kan vi inte tillåta storföretagen att bromsa EU:s klimatambitioner. Vi behöver skärpa reglerna för lobbyister så att de som tjänar pengar på att fortsätta släppa ut växthusgaser inte längre kan vattna ur EU:s klimatpolitik och äventyra allas vår framtid.

Per Leander

Dela