Burma: Baser byggs upp där byar har bränts ner

Arkivbild. 6 september Rohingya som flytt Burma via båt tar sig i land nära Cox’s Bazar i sydöstra Bangladesh. Foto: Amnesty

► Rohingyas fördrivs för att ge plats för byggande

► Militära baser och vägar byggs efter etnisk rensning

Burmas delstat Rakhine håller på att militäriseras i snabb takt. Myndigheterna bygger bland annat baser för säkerhetsstyrkorna och gräver upp mark där rohingyabyar

Amnestys Tirana Hassan.

brändes ner till grunden för bara några månader sedan, konstaterar Amnesty International i en ny rapport.
Genom vittnesmål från ögonvittnen och analyser av satellitbilder visar rapporten hur det sedan i januari i år har skett en ökning av förstörda, ”bortskrapade”, rohingyabyar och nya byggnationer – detta i områden där hundratusentals människor förra året flydde undan militärens etniska rensning.

Nya vägar och konstruktioner byggs över nedbrända rohingyabyar och mark som tillhör rohingyas, något som gör det ännu mindre sannolikt att flyktingar ska kunna återvända till sina hem.
– Vad vi ser i delstaten Rakhine handlar om ”land-grabbing” utförd av militären i en gigantisk skala. Nya baser byggs som ska härbärgera samma säkerhetsstyrkor som har begått brott mot mänskligheten mot rohingyas, säger Tirana Hassan, chef för Amnesty Internationals avdelning Crisis Response.
– Det här gör att möjligheten till att ett frivilligt, säkert och värdigt återvändande för rohingyaflyktingar är ännu mer avlägsen. Inte bara har deras hem försvunnit, de här nya byggnationerna befäster den avhumaniserande diskriminering de har utsatts för i Burma.

Till och med omgivande träd och vegetation har tagits bort och lämnat stora delar av landskapet oigenkännligt. Det här reser allvarliga farhågor om att myndigheterna förstör bevis om brott som begåtts mot rohingyas, något som kan försvåra framtida utredningar.
– Bortschaktandet av hela byar är extremt oroande. Burmas myndigheter utplånar bevis om brott mot mänskligheten, och försvårar därmed framtida försök att ställa ansvariga till svars, säger Tirana Hassan.
Amnestys analys av satellitbilder har bekräftat att minst tre nya säkerhetsbaser byggs i norra Rakhine – två i Maungdaw Township och en i Buthidaung Township.
Det finns också ögonvittnen som berättat om att icke-rohingyer har bosatt sig i nya byar som byggts upp där nedbrända roghinygabyar och odlingsmarker låg.
Satellitbilder visar även hur nya flyktingmottagningscenter – som sägs vara till för att ”välkomna” rohingyas när de återvänder från Bangladesh – är omgivna av stängsel och ligger nära områden där det finns en hög andel gränsvakter och militärer. Det finns en stor oro kring att Burmas myndigheter planerar att låta rohinygas stanna i centren under lång tid och att de kommer hindras från att röra sig fritt.

Marco Jamil Espvall

Dela