VW-krisen blottlägger lögnen om den gröna bilindustrin

VW Golf TDI clean diesel

KOMMENTAR: Den 18 september briserade en kris inom Volkswagen, som sedan dess skickat stötvågor och lett till avslöjande efter avslöjande om skalan på bedrägeriet inom alla koncernens förgreningar.
I sex år har Volkswagenkoncernen producerat dieselbilar med mjukvara som manipulerar dieselmotorernas utsläppsvärden, så att endast dryga fyrtiondedelen av mängden kväveoxid de släpper ut registreras i tester. Kväveoxid, allmänt förknippat med försurning, smog och astma, sågs tidigare vara ett av huvudproblemen med dieselmotorer, men just på grund av den tekniska utveckling som Volkswagen simulerat kunde dieselbilar slå igenom som ett bättre alternativ än bensin. I skrivande stund har koncernen meddelat att de skall återkalla fem miljoner bilar – tvåhundratusen i Sverige – och under dagen har företagets aktier rasat med en tredjedel. USA:s miljöskyddsmyndighet kräver nu skadestånd på arton miljarder dollar och stämningar och utredningar lär följa på global skala.

Omfattningen på skandalen är hisnande, inte minst därför att den sträcker sig utanför Volkswagen som koncern. Hela trenden med ”miljödiesel” är till avgörande delar ett resultat av Volkswagens lobbyverksamhet. Direktör Martin Winterkorn har fått klä skott för ett bedrägeri som bokstavligen skett i industriell skala och där tusentals människor varit direkt medverkande. David Bach, forskare vid Yale, beskriver i Financial Times (27/9) skandalen som värre än den som omgav Enron i början av 2000-talet. Där energibolaget Enron lyckades dölja år av förluster har Volkswagen tvärtom gjort gigantiska vinster på sitt systematiska bedrägeri och lobbat fram statliga subventioner som idag innebär att halva Europas bilförsäljning utgörs av dieselbilar.

I förlängningen bedömer Bach att tilliten till ingenjörskonstens möjligheter att lösa klimatfrågan genom teknisk utveckling kommer att ifrågasättas. Han menar att vi just nu är i behov av stark tilltro till den tekniska utvecklingen och att näringslivets insats för klimatet är helt avgörande.
En mindre idealistisk analys är att det är just ingenjörskonstens begränsningar som påvisas genom den här skandalen. Att som Bach tro att hela lögnen om en grön bilindustri, där utsläppsminskning sker i kombination med ständigt ökande bilflottor, nu kommer att avslöjas är nog att underskatta bilindustrins tyngd som samhällsintresse, men kanske kan det öppna för omgrupperingar av de motkrafter som varit så tillbakapressade på senare år.
Klimatkrisen är politisk och kan bara bekämpas på allvar genom global resursomfördelning och storskalig klimatomställning av ekonomin, inte genom vinstdriven produktutveckling. Kapitalet förmår mycket, men inte erbjuda de grundläggande lösningarna på problemen den själv ger upphov till.

Johannes Jensen

Dela