Yanis Varoufakis


Ett försök att demokratisera EU

INTERVJU Nyligen lanserades den europeiska demokratirörelsen DiEM25 (Democracy in Europe Movement), på initiativ av bland andra den tidigare grekiske finansministern Yanis Varoufakis från Syriza.
På plats vid startmötet i Berlin fanns aktivisten Ann Ighe, ekonomihistoriker i Göteborg och redaktör för tidskriften Ord & Bild, som berättar för Internationalen vad DiEM25 handlar om, samtidigt som hon understryker att hon var där i första hand av nyfikenhet och som skribent, och inte representerar organisationen.