Womens march

Global kvinnostrejk för rätten till bröd och rosor

FOKUS På många håll i världen är den internationella kvinnodagen en symbol för en högst aktuell, påtaglig och pågående kamp på liv och död för kvinnors rättigheter och möjligheter. Nu börjar kvinnodagen återigen att politiseras även i länder i den så kallade västvärlden, länder där den i många år har varit relativt avpolitiserad.
Det är dags för strejk mot ett diskvalificerat system.