Volvo Umeå

Upprop mot försämringar av LAS

  INTERVJU Efter att det kommit fram att ledningen för IF Metall och Handels har fört diskussioner med arbetsgivarna om inskränkningar av LAS – Lagen…