Vladimir Putin och rysskräcken

Försvarsmakten på krigsstigen

KOMMENTAR Den svenske överbefälhavaren Micael Bydén gick i spetsen för att stoppa Nordstreams användande av Slites och Karlshamns hamnar för arbetet med den pipeline för naturgas som dras mellan Ryssland och Tyskland. Bydén fick givetvis med sej de borgerliga allianspartierna och även den alltmer rustningsivriga regeringen på tåget. Kommunalpolitikerna från Gotland och Karlshamn kallades upp för samtal i Stockholm och bytte lydigt sin positiva syn på Nordstreamprojektet till en negativ.