vilda strejker

Arbetsdomstolen – en klassdomstol

  ”Stiften I denna lag svära vi att aldrig lyda den!” Så löd orden när LO och svensk fackföreningsrörelse utlyste en dags politiskt storstrejk mot…


Vänsterpartiet och sopstrejken

Sophämtarnas strejk i Stockholm har satt frågor som berör många arbetsplatser i blixtbelysning. Det ovanliga med sophämtarna är inte att de utsatts för försämringar –…