Värnplikt

Arbetarrörelsen måste motsätta sig rustningshysterin

KOMMENTAR Regeringen lägger förslag om att återinföra en form av värnplikt – bejublat av borgerlighetens alla falanger och av militärledningen. Förslaget har ingenting att göra med att införa något allmänt folkförsvar av den typ som många liberaler och socialister drömde om för ett sekel sedan.


Socialister måste mobilisera mot krig

LEDARE Torsdagen den andra mars presenterades utredningen om den svenska krigsmaktens verksamhet i Afghanistan. 9 000 personer har varit involverade i den svenska insatsen mellan 2002 och 2014 till en kostnad av över 27 miljarder kronor.