”vårdvalet”

Vad händer med LOV?

INRIKES: På regeringens sammanträde i förra veckan beslutades att frågan om LOV i landsting ska lyftas bort från den pågående utredningen om vinster i välfärden,…