Värdlandsavtalet

Aurora-17 är i full gång

AURORA17 I måndags inleddes Aurora-17, den största militära övningen på svenskt territorium sedan 1993.
Övningen omfattar alla vapenslag och inbegriper fler än 19 000 män och kvinnor från det svenska försvaret. Utländska förband bestående av sammanlagt runt 2 000 soldater från Nato-länderna Danmark, Estland, Frankrike, Norge, Tyskland och USA – samt Finland – deltar också. Övningens geografiska fokus är i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg och äger rum under tre veckor.


Avspänning eller anspänning?

LEDARE De säger att det vapenskramlas för att slå vakt om freden, nu när svensk militär över krig tillsammans med USA, men när har militär eskalering någonsin lett till större internationell stabilitet? Eventuellt i regeringars och överbefälhavares förställningsvärld, men aldrig någonsin i den fysiska verkligheten.


Krigsmakten laddar för stor övning

AURORA 17 På sin hemsida annonserar krigsmakten att Aurora 17, den största militära övningen i Sverige sedan 1993, kommer att äga rum i september (vecka 37-39). Övningen omfattar alla vapenslag och inbegriper fler än 19 000 män och kvinnor från det svenska försvaret. Utländska förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge, Tyskland och USA deltar också. Krigsmakten skriver att övningen kommer att beröra militära enheter över hela Sverige men dess rumsliga fokus kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.


Mot Värdlandsavtalet – mobilisera för fred!

LEDARE Efter en kvartssekellång kampanj för svenskt NATO-medlemsskap ska det så kallade värdlandsavtalet ingås den 25 maj. Tillsammans med gammal och ny rysskräck, hets mot alliansfrihetsförespråkare – med misstänkliggöranden om att gå ryska ärenden – och en bombmatta av krigsalarmism, ska nu svenska folket pressas in i NATO. Köksvägen om regeringens så kallade värdlandsavtal går i lås. Genom stora entrén om borgerlighetens krigshundar får råda. Tvåhundra år av svensk alliansfri politik, framdriven fredsrörelse efter stormaktstidens blodbad, vill regeringen och borgerligheten nu lämpa överbord.