Vänsterpartiet

V:s framgångar säger något livsviktigt

Skogsbränder, översvämningar och överhängande risk för irreversibla klimatförändringar inom bara några års tid. En borgerlighet som verkar radikaliseras för var dag som går och ett…


Vad var den svenska modellen?

Bör ”den svenska modellen” och Tage Erlanders socialdemokrati bli vänsterns nya föredöme? Samtidshistorikern Kjell Östberg granskar kritiskt ett begrepp och en epok som ofta missförstås….Våra drömmars V

En märklig tid att gå till kongress och en märklig kongress lär det bli när Vänsterpartiet denna helg samlar sig för 43:e gången. Corona-året markerar en brytningstid i politiken på mer än ett sätt. Framför allt är det en brytningstid på ett djupare plan, vilket får betydligt mindre uppmärksamhet än pandemin (och dess praktiska implikationer på mötesformerna), partiledarskiftet och de opinionsmässiga framgångarna. De politiska kontinentalplattorna är i rörelse, eller om man så vill; den liberala hegemonin med socialdemokraterna som maktpolitisk konstant är nu på allvar på upphällningen


Därför är Vänsterpartiet berett att fälla regeringen

INTERVJU Om Svenskt Näringsliv och facken inte kommer överens i förhandlingarna om LAS har regeringen sagt att man ska ta över frågan genom lagstiftning, som en del av januariöverenskommelsen. Vänsterpartiet har hela tiden sagt att man är beredda att begära en misstroendevotering mot S-MP-regeringen om utredningen läggs fram i riksdagen. Men i så fall kommer V att behöva gå ihop med M, KD och SD för att kunna fälla regeringen. Internationalen har talat med Gunnar Westin, facklig politisk sekreterare hos Vänsterpartiet, som förklarar vad det handlar om.


”Vänstern måste bli större och bättre”

INTERVJU Vänsterpartiets kongress skulle ha hållits i våras, men fick ställas in på grund av Corona-pandemin. Nu har ett nytt datum spikats i slutet av oktober, men det blir en lite annorlunda kongress än vad som ursprungligen var planerat. Internationalen har talat med partisekreteraren Aron Etzler om Vänsterns utmaningar och strategi för framtiden.
Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?

I slutet av maj håller Vänsterpartiet kongress för att bland annat diskutera förslaget till nytt partiprogram, det
första sedan 2004. Internationalen publicerar under våren inlägg som på ett eller annat sätt berör de frågor
programförslaget lyfter – eller kanske undviker. Lars Henriksson saknar ordet ”klasskamp i texten. Han menar att Vänsterpartiet bör vara ett brett parti, men att den minsta gemensamma nämnaren bör vara att partiet, som det
stod i stadgarna när det svenska socialdemokratiska partiet grundades, ”bygger på klasskampens grund”.


Freden säkras inte i försvarsutskottet!

I vår serie debattinlägg inför Vänsterpartiets kongress i maj, då ett nytt partiprogram ska antas, har turen kommit till Åke Eriksson som tar upp försvarspolitiken…