Välfärdsutredningen

Kjell Östberg: Utredningen är en djup besvikelse

I tisdags presenterade regeringens Välfärdsutredning sina förslag när det gäller hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster ska regleras. Utredningen föreslår bland annat ett vinsttak på sju procent vilket ungefär motsvarar en normal vinstnivå på den vanliga kommersiella tjänstemarknaden. Man föreslår också en striktare prövning av privata aktörer som önskar etablera en offentligt finansierad verksamhet inom välfärdssektorn.


”Utredningen legitimerar vinster i välfärden”

INTERVJU Internationalen har talat med Göran Dahlgren, före detta chef för socialdepartementets sjukvårdsenhet, gästprofessor vid University of Liverpool och aktiv i Nätverket Gemensam Välfärd, som har läst utredningen: