Välfärd utan vinst

Sjukvårdskrisen – mer än en dålig upphandling

Ledaren # 43 2019 ▶ Materialkrisen visar samhällets skörhet ▶ Nyliberalism sätter vinster före liv ▶ Samhället måste återta kontrollen   Ordet ”avreglering” lanserades för att ge än mer…


”Vinstfrågan avgör vilket samhälle vi vill ha”

INTERVJU Opinionsundersökningar visar att en majoritet av Sveriges befolkning – oavsett partitillhörighet – är kritiska mot att privata bolag tar ut vinst, via våra skattepengar, för att utföra välfärdstjänster. Men trots det verkar politikerna inte ta frågan på allvar. Därför har det nu dragits igång en kampanj för en folkomröstning om vinsternas vara eller inte vara.


Oroande seminarium om vinsten i välfärden

PÅ PLATS Vid Socialistiskt forums seminarium om vinsten i välfärden blev det tydligt att några av de skarpaste vinstkritikerna i vänstern är beredda att acceptera förslagen i Ilmar Reepalus välfärdsutredning.
För nästan exakt två år sedan argumenterade Jonas Sjöstedt i en debatt i samma sal för att det enda acceptabla resultatet av välfärdsutredningen skulle vara ifall vinsten som incitament i välfärdsservicen helt skrotas.


Kjell Östberg: Utredningen är en djup besvikelse

I tisdags presenterade regeringens Välfärdsutredning sina förslag när det gäller hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster ska regleras. Utredningen föreslår bland annat ett vinsttak på sju procent vilket ungefär motsvarar en normal vinstnivå på den vanliga kommersiella tjänstemarknaden. Man föreslår också en striktare prövning av privata aktörer som önskar etablera en offentligt finansierad verksamhet inom välfärdssektorn.


”Utredningen legitimerar vinster i välfärden”

INTERVJU Internationalen har talat med Göran Dahlgren, före detta chef för socialdepartementets sjukvårdsenhet, gästprofessor vid University of Liverpool och aktiv i Nätverket Gemensam Välfärd, som har läst utredningen: