Uppror

Ordning härskar i Teheran?

Året 1979 hade 60- och 70-talens radikalism och antikoloniala idéer strålat samman till en
väldig våg som svepte bort den USA-stödda shah-diktaturen. En förtryckande islamisk regim vidtog och dess säregna kapitalistiska modell har fördjupat landets sociala kris med snabbt växande klassklyftor. Regimen är oförmögen att lösa dessa motsättningar varför vi kommer få se fler upprorsvågor, drar Arash Gelichkan som slutsats i en exposé över revolutionen 1979 och utvecklingen fram till idag.


Det revolutionära uppsvinget i Iran

KOMMENTAR Under de senaste dagarna har det iranska folkets, folkets lägre skikts, protester, demonstrationer och uppror gradvis tagit fart. På mycket kort tid, 3 dagar, spred sig protesterna från storstaden Mashhad i nordost till alla viktigare och större städer i Iran. På den andra och tredje dagen uppmanade nästan 40 städer till protester, och angav tid och plats när de skulle starta.


Historien upprepar sig inte – Viktiga skillnader mellan dagens uppror och protesterna 2009

KOMMENTAR Protesterna som började i staden Mashhad den 28 december har snabbt spridit sig till mer än 40 städer, inklusive Teheran, Kermanshah, Rasht, Isfahan, Shiraz, Hamedan, Kerman, Zanjan, Ahvaz, Bandar Abbas och till och med Irans religiösa huvudstad, Qum. Deltagarna är till största delen unga människor under 30, men har i en del fall omfattat föräldrar med barn. Hittills har minst 5 personer dödats i Lorestan och mer än 50 personer har arresterats av stora säkerhetsstyrkor som var närvarande. En del regeringsbyggnader och banker sattes i brand av demonstranterna och de har satt eld på bilder av Khamenei och Khomeini.Ådalen reser sig mot vårdnedläggningar

Människor har rasat över den i Stockholmsförorten Husby och i västerbottniska Dorotea. Uppror på uppror har startats på grund av den. Vården. Att den varken…