Umeå

Lyckat Vänsterforum i Umeå

I Kulturhuset Klossen på Ålidhem arrangerade Vänsterpartiet, Ung Vänster och Socialistisk Politik lördagen 23:e november Vänsterforum. Sjuttio personer samlades till en heldag med föreläsningar och paneldebatter med mingel bland bokborden Bokförläggarna Röda Rummet, Rojavakommittén, Vänsterpartiet med flera. Organisationen Ingen Människa Är Illegal ansvarade för kaffe och tilltugg.


I Umeå rivs historiska byggnader

Nu rivs det anrika gamla länslasarettet i Umeå. Efter en del stridigheter kring rivningsplanerna, har den slutgiltiga domen hängt över de vackra gamla byggnaderna sedan…


Det politiska skiftet i norr

VALET Det gick inte riktigt så bra för Vänsterpartiet på riksnivå som många hoppades. Annat är det i Västerbotten. I Umeå fick partiet mellan 16 och 17 procent i samtliga val. Det innebär en ökning med två mandat i kommunfullmäktige. Partiet har därmed elva mandat, lika många som Moderaterna. Samtidigt gick Socialdemokraterna ned med 6,5 procent till 30,4 vilket är en tydlig markering från väljarnas sida mot att den S-ledda kommunstyrelsen så ofta kört över folket i olika frågor som rör det allmänna, som exempelvis när det gäller utförsäljningen av delar av allmännyttan.Åt den som har skall varda givet

Inte nog med att de ledande kommunpolitikerna i Umeå har dribblat bort väljarnas förtroende genom att sälja ut stora delar av allmännyttan och i största…Samtal om ett land som inte minns sin historia

Så var den över. En av årets stora litterära händelser: Littfest i Umeå. Litteraturfestivalen som började som ett gräsrotsinitiativ och en motrörelse mot bokbranschens kommersialisering…Utförsäljningen i Umeå: Bostadens vd och styrelseordförande polisanmäls

UMEÅ Sedan en majoritet i Umeå kommunfullmäktige den 19 juni i år beslutade att sälja ut 1601 av AB Bostadens kommunala lägenheter i bostadsområdena Carlshem och Mariehem har motståndet bland kommunens invånare bara vuxit. Folkinitiativet för en folkomröstning om utförsäljningen har samlat in över 4000 namnunderskrifter under sommaren och förvaltningsrätten har fått ta emot sju överklaganden av beslutet, varav det från Folkinitiativet är undertecknat av tio personer.


Överklagandena haglar över kommunens utförsäljningsbeslut

Som vi tidigare har rapporterat om i Internationalen beslutade en majoritet i Umeå kommunfullmäktige den 19 juni att sälja ut 1600 kommunala lägenheter i bostadsområdena Carlshem och Mariehem för drygt 1,1 miljard kronor till det kritiserade privata bolaget Heimstaden. Redan samma dag som beslutet fattades kom det första överklagandet in. Nu finns det sju överklaganden som förvaltningsrätten ska ta ställning till, varav ett är undertecknat av tio personer, nämligen det från Folkinitiativet för folkomröstning om utförsäljningarna av allmännyttan i Umeå.