Transportstyrelsen

Säkerhetsrisken är marknaden själv

I skrivande stund är det bara några timmar sedan Alliansen tog fram den största trumman de hittade och, med stöd av SD, väckte misstroendevotum mot…


Den som sa det, den var det…

Affären med Transportstyrelsen växer över alla breddar om myndighetsnaivitet, inkompetens, IT-säkerhet och ”hot mot rikets säkerhet”. I grunden ligger emellertid nyliberalismens krassa kommersialisering av den…