Timbro

Östling och paradoxerna

LEDARE Det kan tyckas ironiskt att Leif Östling fick gå för sina skatteuttalanden. Han visade ju trots allt bara prov på en attityd som är förhärskande inom hans samhällsklass – vilket också var just vad själva Paradis-läckan visade. Skillnaden är den att ingen annan har fräckheten att säga det inför SVT:s kameror. Fräckheten att handla, den är däremot utbredd. Så kunde vi med andan i halsen rädda berättelsen om Sverige som ett land där vi värderar plikten högt, trots att det knappast kan vara många som tar den på allvar längre, off the record.


Eskilsson och propagandamaskinen

KOMMENTAR I början av mars dog Sture Eskilsson, mannen som “räddade oss från DDR-Sverige”. Åtminstone om man får tro Svenska Dagbladet som i söndags avsatte tidningens hela ledaruppslag åt hyllningar av denne Sveriges främste organisatör av arbetsgivarpropaganda.