Thomas Jefferson

USA kan bli fantastiskt

KRÖNIKA USA är en nation i vardande, ett samhälle som fortfarande är under utveckling och det är långt ifrån förutbestämt hur det ska bli. Redan vid revolutionen 1776 när ”nationens fäder” skrev under självständighetsförklaringen, var de långt ifrån överens om vad de kämpade för. Till skillnad från Cromwell, jakobinerna eller bolsjevikerna hade de amerikanska revolutionärerna ingen tydlig och gemensam ideologi.