The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

Bowie är död, länge leve Bowie

I de sena tonåren brukade jag klippa gräset hemma på föräldragården till David Bowies röst. Särskilt skivan The Rise and Fall of Ziggy Stardust and…