Tendensfrihet

Arbetet för tendensfrihet fortsätter

INTERVJU V-kongressen röstade ner en omdiskuterad motion om tendensfrihet inom partiet. En av dem som hade kämpat för att få igenom motionen var Gunnar Westin, kongressombud för branschföreningarna i Stor Stockholm.
– Jag tycker ändå att vi lyckades påpeka saker som partistyrelsen hade svårt att bemöta. Som frågan om hur man ska få bedriva opinionsbildning i partiet. Logiken i ett demokratiskt parti är att medlemmar som enas i vissa frågor måste få sluta sig samman, utan att dömas ut på förhand som konkurrerande verksamhet, säger han.


Vänstern och helheter efter kongressen

KOMMENTAR Det är nödvändigt att se till helheten. Vänsterpartiet har varit det enda svenska riksdagsparti som stått emot tvärvändningen i flyktingfrågan. Det motsätter sig allmänt reaktionära och välfärdsfientliga lösningar, står för en radikal miljöpolitik, för kvinnors och minoriteters rättigheter samt är uttalat socialistiskt och antikapitalistiskt. Det är bra. Partiet upprätthåller ett slags utrymme i offentligheten för socialistiskt idégods och väns­terinriktade lösningar och samlar många tusen radikala människor.


Häpnadsväckande om tendensfrihet

KOMMENTAR Vänsterpartiets partistyrelse ser inga som helst fördelar med en pluralistisk organisationsmodell. Håkan Blomqvist förundras över bristen på förståelse för vad tendensfrihet egentligen betyder.


Vänsterpartiet och tendensfriheten

DEBATT: I Flammans spalter och på andra håll har man under hösten diskuterat principen om så kallad tendensfrihet, som handlar om partimedlemmars rätt att sluta…

Danmark: Tendensfrihet skapar bredd

I ljuset av debatten om samarbete mellan Socialistiska Partiet och Vänsterpartiet bad Internationalen Danska SAP:s Annika Holm Nielsen att skriva en kort kommentar om tendensfrihet…


Paragrafrytteri eller politik? Vänstern behöver tendensfrihet

VÄNSTERPARTIET. Ett modernt radikalt vänsterparti ska inte behöva ödsla energi på stadge- och gränsdragningsfrågor skriver Håkan Blomqvist från Socialistiska Partiet i en debattartikel apropå Vänsterpartiets öppnande för uteslutningar. […]


V-beslut: Revolution är ett konkurrerande parti

Vänsterpartiets partistyrelse valde med rösterna 12 mot 10 att bedöma tidningsföreningen Revolution, svensk sektion av IMT, som ett ”konkurrerande parti”. Beslutet innebär att aktiva i…