Ted Bundy

Bana väg för seriemördarna

FOKUS När president Eisenhower på 1950-talet lät bygga ett gigantiskt nät av moderna motorvägar över USA, sågs det som ett förverkligande av den amerikanska frihetsdrömmen. Men redan innan asfalten hade torkat stod det klart att vägarna också förde med sig bilburna mardrömmar. Per Leander skriver om hur den amerikanska bilindustrin och motorvägskulturen, i kombination med växande klassklyftor, skapade den moderna seriemördaren.