Sverigedemokraterna


”Viktigast nu är att stoppa högern och SD”

INTERVJU Förra helgen höll Pappersindustriarbetarbundet sin kongress i Gävle. Där antogs flera radikala förslag om att stärka arbetarnas rättigheter, att försvara strejkrätten, samt ett valmanifest mot rasism. Dessutom blev ordföranden Matts Jutterström enhälligt omvald av kongressen, efter att han ställde upp igen med viss tvekan då han nyligen fått ett tragiskt cancerbesked. Internationalen har talat med honom.SD-budgeten: Den ena handen vet vad den andra gör

KOMMENTAR Sverigedemokraterna vill tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda möjligheten att sänka skatten på arbete med 180 miljarder kronor, enligt partiets senaste budget. Som jämförelse sänkte alliansregeringen under sina 8 år skatterna med 140 miljarder kronor. SD:s extrema skattesänkningar är en kostnad långt större än asylmottagningen som med råge uppbärs av den stora majoritet invandrare som jobbar och betalar skatt.

Expos årsrapport: Rasismen har till viss del växlat fokus

KOMMENTAR Sedan 2008 har Expo sammanställt årsrapporter över aktiviteter och organisationer i den rasideologiska miljön, vilket innefattar grupper som uttalat strävar efter ett rasmässigt eller etniskt homogent samhälle. I förra veckan kom dess rapport för 2015. Här ser vi att antalet aktiviteter – var av propagandaspridning i form av bland annat klistermärken och flygblad är den viktigaste – minskade från 2014-års notering på 2865 till 2222 aktiviteter. Överlägset flitigast är Nordiska Motståndsrörelsen (tidigare Svenska Motståndsrörelsen) med 1712 registrerade aktiviteter, totalt 14 organisationer genomförde aktiviteter.


Krisande höger med kurs mot katastrofen

LEDARE Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Hans Bergström gjorde alltid ett stort nummer av sin liberalt rakryggade hållning till försvar för det fria ordet. I det omfattande avslöjande som Aftonbladet gjorde i veckan visade det sig emellertid att Bergström var tänkt som galjonsfigur i Sverigedemokraternas havererade satsning på att grunda en dagstidning och att Bergström, som på nollnolltalet vägrade SD annonsplats, själv inte var främmande för sällskapet.
I brev till Sverigedemokraterna från så sent som 2014 uppmanade han, i entusiastiska ordalag, tvärtom partiet att fälla den socialdemokratiska regeringen. Ännu en högerman har visat vad han går för.


Därför bör vi vara realistiska optimister

KRÖNIKA Vi som vill se en förändring bör förhålla oss till världens orättvisor från ett realistiskt men optimistiskt perspektiv. Den arabiska våren sammanlänkad med dagens progressiva frammarsch i Sydeuropa och USA visar att ingen kamp är förgäves på lång sikt.