Stenstorp

Klartecken för olje- och gasprojektering

Det är det jönköpingsbaserade bolaget Big Rock Energy (som Internationalen har rapporterat om tidigare) som har fått ett treårigt tillstånd att leta gas och skifferolja i alunskiffret under den lilla orten Stenstorp. Området som den småländska råvarukoncernen fått tillstånd att leta i är en kilometer brett och sträcker sig över 5,5 kilometer.


Avslag för prospektering av oljeskiffer­ i Falbygden

INTERVJU Efter år av överklaganden och protester mot prospektering efter gas och olja i Falbygden fick det Jönköpingsbaserade bolaget Big Rock Energy AB avslag på sin ansökan till myndigheten Bergsstaten om att få leta naturgas och olja i alunskiffret i marken under Stenstorp, mellan Falköping och Skövde. Men ännu är inte det sista ordet sagt och den småländska råvarukoncernens ägare är ännu beredd på att börja gräva i den västgötska jorden.