Ställ Om

Socialistiskt Forum: Ställ om för livet

Bokförlaget Röda Rummets seminarium på Socialistiskt Forum med diskussion utifrån den av förlaget utgivna ekosocialistiska boken ”Ställ Om” samlade ett 80-tal åhörare. Moderatorn Eylem Dal…


Dags att ställa om – för en ekologisk socialism

BOK Anders Fraurud har läst Ställ om! I boken beskrivs och kritiseras olika uttryck för det kapitalistiska systemets oförmåga på ett mycket konkret sätt och några av författarna skissar på hur ett alternativt ekosocialistiskt samhälle skulle kunna se ut.