Stalinism

Proletären tar ett steg framåt, två steg tillbaka

KOMMENTAR I tidningen Proletären 3/11 intervjuas Kommunistiska Partiets förre ordförande Anders Carlsson (AC) om Ryska revolutionen. Hans version är otvivelaktigt ett framsteg jämfört med den stalinistiska variant som r:arna tidigare stått för, baserad av SUKP(b):s historia från 1938. Men att AC är skolad i den stalinistiska traditionen (delvis även maoismen) framskymtar också.


Kommer Assad, Putin och Trump att krossa Aleppo?

KOMMENTAR Faller Aleppo nu? Vi vet inte. Men de nya massiva bombningarna som inleddes timmarna efter Trumps valseger i USA deklarerade för världen att vi kan stå inför en ny axel i världspolitiken.
För Trump och Putin utgör regionala och lokala despoter stödjepunkter för egna imperieintressen oavsett dessas bestialitet och brott mot mänskligheten. Det är förstås i princip ingenting nytt, amerikansk imperialism och sovjetisk stalinism på sin tid eller storrysk maktpolitik idag, har alltid utnyttjat lokala, ofta blodiga marionetter.


Ernst Thälmann och den tyska kommunismens tragedi

FOKUS Den tyska kommunisten Ernst Thälmanns liv var lika motsägelsefullt och tragiskt som rörelsen han ledde. Historikern Marcel Bois tecknar i denna artikel ett porträtt av Thälmann, som genomförde staliniseringen av det tyska kommunistpartiet på 1920-talet, fängslades av Hitler 1933 och avrättades av nazisterna i augusti 1944. I Östtyskland upprättades senare en personkult över Thälmann med monument och tillrättalagd historieskrivning.


Ett boljsevikporträtt – Aleksander Sjljapnikov

KULTUR För oss som uppskattar Trotskijs kritik av stalinismen är det lätt att glömma att det fanns många andra framträdande bolsjeviker som också varnade för Sovjetunionens politiska utveckling och erbjöd alternativa vägar. En av de mest intressanta och samtidigt mest bortglömda är Aleksander Sjljapnikov, ledaren för Arbetaroppositionen, vars liv för första gången nu skildras i en gedigen biografi på engelska av forskaren Barbara C. Allen, som djupdykt i de ryska arkiven.


Paragrafrytteri eller politik? Vänstern behöver tendensfrihet

VÄNSTERPARTIET. Ett modernt radikalt vänsterparti ska inte behöva ödsla energi på stadge- och gränsdragningsfrågor skriver Håkan Blomqvist från Socialistiska Partiet i en debattartikel apropå Vänsterpartiets öppnande för uteslutningar. […]